Meny

Har du utenlandsk arbeidskraft?

Koorimp (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import) har laget en brosjyre som beskriver gode rutiner for smittebeskyttelse i norsk husdyrproduksjon. Brosjyren finnes på norsk, engelsk, polsk, litauisk, latvisk, estisk og russisk

Brosjyre på flere språk

Prosjektet "Smittesikker" ble nylig avsluttet. Målet til prosjektet var å øke kompetansen i smittevern hos utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. I etterkant har det kommet ut en brosjyre som beskriver gode rutiner for smittebeskyttelse i norsk husdyrhold. Brosjyren finnes på norsk, engelsk, russisk, polsk, litauisk, latvisk og estisk. Materiellet har blitt godt mottatt og distribueres over hele landet av rådgviere i landbruket, forsikringsbransjen og veterinærer. Det er også mange produsenter som bestiller til seg selv og sine ansatte.

Brosjyren kan bestilles ved å ringe Animalia 23059800 eller send en e-post til koorimp@animalia.no

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås