Meny

Har du kontroll på fruktbarheten i besetningen din?

Ambisiøs og målretta arbeid med fruktbarhet kan gi store utslag på bunnlinja. Fruktbarhetsstatus (FS-tallet) kan derfor være nyttig å vise i ditt styringspanel. For å lykkes med fruktbarhetsarbeidet er det viktig å ha regelmessig brunstkontroll, ha god fôringsstrategi på alle dyr, ha god dyrehelse og forbedre dyrematerialet gjennom en god planlagt avl.

Dette forteller FS-tallet om drifta

FS-tallet er en valgmulighet på styringspanelet i TINE Bedriftsstyring og er et mål på fruktbarheten i besetningen. God fruktbarhet blir definert som FS-tall over 80, middels fruktbarhet som FS-tall mellom 40–80 og dårlig fruktbarhet som FS-tall under 40. FS-tallet blir beregnet en gang i måneden på grunnlag av data fra de 12 siste månedene. Nedgang i FS-tall medfører et tap på ca. 30 kr per enhet per ku og år. Dersom en besetning med 30 kyr og kviger får en reduksjon av FS-tallet fra 80 til 30 vil det bety et årlig tap på ca. 45 000 kr.

Følgende faktorer er inkludert i FS-tallet:

  • Avstand fra kalving til siste inseminasjon (KSI)
  • Ikke-omløpsprosent etter 56 dager (IO56)
  • Antall inseminasjoner per påbegynt ku/kvige
  • Utsjaltinger p.g.a. dårlig fruktbarhet

KSI har størst innvirkning på FS-tallet. Det betyr at lengden på tomperioden har stor betydning for FS-tallet. Er det langt KSI vil det påvirke FS-tallet negativt uansett om IO56 er høy. Både dobbeltinseminasjon og omløp gir negativt utslag. Utrangering på grunn av dårlig fruktbarhet er den faktoren som innvirker minst, men høy utrangering kan ha en betydelig effekt på FS-tallet. I en liten besetning vil ei ku påvirke FS-tallet i større grad enn i en stor besetning. Beregning av FS-tallet inkluderer alle kyr og kviger som er inseminert. Dyr som er paret med gårdsokse er ikke med i beregningen.

Detaljert visning

Ved å klikke på «Tilpass styringspanelet» får du opp en rekke valg, bl.a. kan du sette måltall for hvilket nivå du selv ønsker å ligge på. I eksemplet her er det lagt et FS-tall på 70 som vises som en strek i figuren. Dette kan være veldig greit, og viser på en visuell og oversiktlig måte hvordan du ligger an i forhold til din målsetting.

Detaljert visning FS tall

Nyttige sammenligninger

Fruktbarheten påvirkes også av andre tall enn FS-tallet. Det kan være nyttig å se på tallene «Alder ved 1. kalving» og «kalvingsintervallet». Begge disse tallene påvirker driftsresultatet som fører til redusert melkeproduksjon og økte kostnader knyttet til fôr, rekruttering og inseminasjon.

«Alder ved 1. kalving» Kviga må utvikle god vomfunksjon og ha god tilvekst slik at hun kommer i brunst. Det er viktig at kvigene er i passe alder og er store nok ved inseminasjon. Det optimale er at kvigene insemineres når de er 14–16 måneder («Alder ved 1. kalving» blir da 23–25 md.), og at de har et brystmål på 165–170 cm. Dette tilsvarer en levende vekt på ca. 400 kg. Det er viktig at kvigene er i middels hold (3,0-3,75) ved inseminasjon.

«Kalvingsintervall» Forlenget kalvingsintervall kan også føre til unødvendig lang sinperiode. Det er derfor viktig å inseminere til riktig tid, få kua drektig og få sjekket at hun faktisk er drektig. Ved et kalvingsintervall over 12 – 12,5 måneder vil produsenten tape minimum 30–40 kr per dag og dyr.

Bruk gjerne kommentarfeltet for spørsmål og kommentarer

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås