Meny

Gode resultater fra dag én i ny løsdrift!

Med gode rutiner fra dag én i nytt fjøs, har eierne i Gartland Samdrift tid til å ta seg en kaffekopp. Fra venstre: Geir Vongraven, Elg Elstad og Per Gunnar Elstad
Med gode rutiner fra dag én i nytt fjøs, har eierne i Gartland Samdrift tid til å ta seg en kaffekopp. Fra venstre: Geir Vongraven, Elg Elstad og Per Gunnar Elstad
Driftsbygningen kan skimtes i det fjerne.
Driftsbygningen kan skimtes i det fjerne.

Gartland Samdrift, med rundt 70 kyr i besetningen, startet opp i 2013. Sauebøndene, som var plaget med rovdyrsproblematikk, nektet å gi seg og satset på mjølkeproduksjon i samdrift i stedet. Da var det en selvfølge å søke råd hos TINE Rådgiving, sier Geir Vongraven i Gartland Samdrift.

Ønsket å være i forkant

I forbindelse med bygging og innflytting, var de nemlig ikke i tvil om at de ønsket veiledning fra fagfolk for å kunne starte opp ny drift i et mest mulig optimalt fjøs med en robust besetning som utgangspunkt. Det ble satt mål om levering av kvote allerede første året (420 000 l elitemjølk). Eierne hadde dessuten et ønske om minimale sjukdomsutgifter og spredt kalvingssesong.

Hva ble det jobbet spesifikt med?

Da Kolbjørn Nybø, veterinær i TINE Midt-Norge, ble kontaktet for veiledning på helse, var bygningsplanlegginga bortimot fullført. Men det ble jobbet noe med detaljer som binge- / gruppestørrelse hos kalver og tilrettelegging for bruk av separatmelker i sjuke- og kalvingsbinger. God spredning av kalvingssesong var nødvendig bl.a. av hensyn til utnyttelse av ungdyravdelingen. I grove trekk ble det jobbet mye med å planlegge dyreflyt og kalvingssesong. De tre besetningene det ble kjøpt dyr fra, ble nøye vurdert med hensyn på celletall, infeksjons- og nyinfeksjonsnivå, speneprøveresultat både på individ- og besetningsnivå. Alle dyr ble vurdert individuelt. Klauvene ble skjært hos selger 2-3 mnd før dyra ble flyttet. Det ble dessuten satt opp forslag til rutiner for videre klauvskjæring i besetningen og kalveoppdrett.

Måloppnåelse

Måloppnåelsen blir vurdert som meget god av både eiere og rådgiver. Kvota på 420 000 liter ble levert første driftsår, med et celletall på 50-90 000. Infeksjonsnivået er nå 10 og nyinfeksjonsnivået 24. Allerede for neste kvoteår, er det kjøpt 60 000 l ekstra i kvote. De fleste kalver er levert som superkalv.

Noen utfordringer har det likevel vært

Noen kalver er behandlet for diaré. Dessuten har det vært utbrudd av klauvspalteflegmone i den nye besetningen. Dette til tross for nøye vurdering av selgerbesetningene. Tilrettelegging for fotbad ved utgangen av roboten, har de derfor ikke angret på. Dette har fungert veldig bra og vært uvurderlig for å redusere smitten i besetningen. Det er mulig risikoen for klauvspalteflegmone kunne vært redusert noe med forebyggende fotbad i innflyttingsperioden, sier Kolbjørn Nybø.

Godt samarbeid mellom rådgiverne

Veterinær Nybø påpeker at det har vært god samhandling med strategi- og økonomiplanlegger Gunnar Aunsmo.

Videre oppfølging

Det er lagt opp til fast oppfølging av besetningen av lokal veterinær. På spørsmål om Vongraven synes investeringen i helserådgiving har vært vel anvendte penger, sier han følgende: Det har vært helt avgjørende for oss å bruke penger på rådgiving. Vi hadde liten kunnskap om produksjonen på forhånd, så god rådgivning fra Tine har vært til stor hjelp.

Har du erfaringer eller spørsmål om noe i artikkelen eller tjenesten Helsestyring ved bruksutvikling? Del det gjerne i kommentarfeltet under.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås