Meny

Sjukdom i klauvene svekker økonomien

Kyr med sjukdom i klauvene har redusert dyrevelferd, eter mindre, viser dårligere brunst, har dårligere fruktbarhet og lavere mjølkeproduksjon. Les om hvordan du kan forbygge forfangenhet.

Svekker økonomien

Danskene har anslått ett tilfelle av en forfangenhetsrelatert lidelse til å koste ca 4000 DKR for en ku med ca 8000 l i ytelse. En norsk studie viste at selv milde klauvlidelser, som ikke gir synlig halthet, påvirker produksjonen og dermed svekker økonomien.

Forfangenhetsrelaterte lidelser

Såleknusning, løsning i den hvite linjen og blødninger i sålen og den hvite linjen er forfangenhetsrelaterte lidelser som gjerne oppstår som resultat av dårlig hornkvalitet og mekanisk belastning/feilbelastning. Hornforråtnelse, som er en infeksiøs klauvlidelse, vil også opptre hyppigere ved dårlig hornkvalitet.

Forebygging av forfangenhet og forfangenhetsrelaterte lidelser

Fôrets sammensetning og kvalitet

 • Ta fôrprøver
 • Vurder høstetidspunkt og snittlengde
 • Vær oppmerksom på sortering ved bruk av fullfôr
 • Unngå for stort innslag av fôrvarer med stort innhold av lettfordøyelige karbohydrater (kraftfôr, drank, bakervarer, valset bygg osv). 
 • Dyr som får mindre enn 3 til 4 kg kraftfôr og dyr på hjemmeavlet kraftfôr, sinkyr og kviger de siste 2 mnd før kalving, ungdyr og fôringsdyr bør få mineraltilskudd (gjerne Mg-beriket).
 • Tilgang til saltslikkestein
 • 10-20 mg Biotin per dyr per dag er positivt for hornkvaliteten

Fôringsrutiner

 • Tilby rikelig tilgang til godt grovfôr hele døgnet
 • Kraftfôrrasjonen bør fordeles slik at kyrne ikke får mer enn 3 kg per fôring.
 • Hvis det er praktisk mulig, bør fôrrasjonen inneholde noe høy eller halm
 • Endringer i fôrets sammensetning bør skje gradvis og forberedelsesfôringen bør starte 2-3 uker før kalving slik at de får 2 til 3 kg kraftfôr ved kalving avhengig av ytelsesnivå

Andre driftstiltak

 • Sikre godt kalvestell som gir velutviklede kviger i rett hold ved kalving
 • Ha kontroll med holdet gjennom hele laktasjonen og tilpass fôringa for å unngå feite dyr ved avsining
 • Sinkyr bør fôres med mindre energirikt fôr så de ikke blir feite før neste kalving
 • Holdet ved kalving bør ikke være over 3.5
 • Desinfiserende fotbad kan være aktuelt 

Oppstalling

 • Unngå for stor dyretetthet
 • Hold golvet så reint og tørt som mulig
 • Ettergivende underlag er gunstig
 • Gangarealet bør ha færrest mulig høydeforskjeller og ingen blindveier
 • Liggebåsene må være komfortable, se her
 • Flytt kua / kviga til kalvingsbinge med rent, tørt og mjukt underlag i god tid før kalving
 • Adaptasjonstida for kvigene i mjølkeavdelingen bør være minst 3 uker
 • Gode og tørre beiter er generelt bra for klauvhelsa, og hvis mulig bør alle kyr ha tilgang til beite om sommeren

Beskjæring og overvåking

 • Innfør rutiner for beskjæring av alle kyr og kviger over 18 mnd bør utføres to ganger i året og aldri sjeldnere enn én. I noen besetninger med høy ytelse og intensiv fôring er beskjæring 3 ganger i året nødvendig. Pass på at sålehornet ikke blir for tynt!
 • Krev at klauvskjærer registrerer i Helsekort klauv og rapporter til Kukontrollen fortløpende
 • Kyr med smerter i klauvene krummer ryggen før de viser tydelige tegn på halthet. Gjør det til en rutine å se på rygglinjene én gang i uka, både på stående og gående kyr.
 • Ta raskt kontakt med klauvskjærer og/eller veterinær ved avvikende bevegelser.

Godt samarbeid mellom

 • produsent
 • klauvskjærer
 • veterinær
 • rådgivere

...er nødvendig for å lykkes med det forebyggende klauvhelsearbeidet, som er en forutsetning for god dyrevelferd og god økonomi i storfeholdet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås