Meny

Viktig informasjon angående innrapportering av klauvhelse

Nytt Helsekort klauv
Nytt Helsekort klauv

Tjue-fem sertifiserte klauvskjærere rapporterer nå direkte til Kukontrollen via håndholdte terminaler, Dette vil gi bedre oversikt over klauvhelsa i flere besetninger og muligehter i avlsarbeidet framover.

Direkte rapportering fra klauvskjærer

For bønder som benytter disse klauvskjærerne, vil det bety at de slipper å rapportere data fra Helsekort klauv gjennom medlem.tine.no etter endt klauvskjæring. Litt ut i 2015, håper vi å sende ut fem-ti terminaler til.

Hvilke endringer betyr det?

Endringene består i at det framover kan

  • Registreres flere diagnoser
  • Flere av lidelsene skal dessuten nå registreres med alvorlighetsgrad (mild eller alvorlig). Dette gjelder halthet, hornforråtnelse, såleknusning, blødninger og haseskader. Andre diagnoser skal ikke registreres med alvorlighetsgrad.
  • Alle diagnosene kan registreres på beinnivå (dette er valgfritt). Dette vil medføre at registreringene vil gi større nytte på besetningsplan.
  • Det kan dessuten registreres behandling (kloss og/eller bandasje) på flere av klauvlidelsene (på noen av lidelsene er det ikke mulig å rapportere en viss type behandling, f eks vil ikke systemet godta kloss på hudbetennelse) og evt. ønske om oppfølging. Oppfølging må hukes av på dersom det er rapportert behandling. Ellers vil ikke systemet godta rapporteringen på dette dyret.
  • Kode 17 går ut og erstattes med kodene 29 (løsning i den hvite linjen) og kode 30 (byll i den hvite linjen). Tidligere registrert kode 17 vil fortsatt vises som kode 17.
  • Tidligere kode 14 (dermatitt/hudbetennelse) vil bestå, men heretter defineres som mild hudbetennelse (interdigital dermatitt). I tillegg vil vi få inn en ny og viktig kode, som gjør at hudbetennelseskoden differensieres mer, i kode 20 (digital dermatitt). Dette er en svært viktig og smittsom klauvlidelse som gjør at også klauvspalten foran og bak må rengjøres og inspiseres ved klauvskjæring.
  • I tillegg er definisjonene for diagnosene noe endret ihht. nordisk standard, se Nordisk klauvatlas som kan bestilles i nettbutikken på http://storfehelse.no eller printes ut herfra: http://storfehelse.no/klauv/klauvlidelser/nordisk-klauvatlas

Hvor ser man klauvskjæringsoversikt nå?

Helsekort klauv vil ikke bli benyttet der klauvskjærer benytter terminal, men dataene er fortsatt tilgjengelige under «Mine data i Kukontrollen»->Handlinger->Klauvskjæring->Tidligere registreringer. Dessuten vil det være mulig for klauvskjærer å printe klauvskjæringslister med alle opplysningene fra klauvskjæringen før dataene sendes til Kukontrollen. For å få dette til, må det være tilgjengelig printer på fjøset eller klauvskjæreren må ha med printer i bilen. Eller det går an å gjøre en avtale med klauvskjærer om at lista printes ved klauvskjærers hjemkomst, før dataene sendes inn fra terminalen, og sendes bonden i etterkant.

Fortsatt Helsekort klauv

Helsekort klauv vil fortsatt benyttes av klauvskjærere som ikke rapporterer elektronisk. Her vil produsent eller rådgiver fortsatt måtte rapportere inn via Mine data i Kukontrollen på http://medlem.tine.no Et revidert Helsekort klauv er trykket opp og kan bestilles hos post@geno.no eller tlf. 95020600.

Det er gjort endringer i kortet for å gi de samme mulighetene for innrapportering som ved rapporteringen fra terminalene. Se punktlista over. Endringene gjelder også for registreringsskjemaet på "Mine data i Kukontrollen", så det er viktig at alle som rapporterer klauvhendelser der, leser punktlista over.

Se dessuten veiledning for utfylling bak på det reviderte kortet.

Bedre rapporter på sikt

På sikt er målet å utvikle bedre og mer oversiktlige rapporter på http://medlem.tine.no, der utviklinga i klauvhelsa kan følges over tid og man kan sortere på bl.a. laktasjonsnummer. Men aller først vil det jobbes med å få på plass de nye diagnosene i Helseattest Buskap som finnes under Rapporter i Mine data i Kukontrollen.

Ønsker tilbakemeldinger

For at systemet med elektronisk overføring direkte fra klauvskjærer skal fungere mest mulig optimalt for alle parter, ønsker vi tilbakemeldinger på hva dere synes og kom gjerne med forslag til forbedringer. Send disse til ase.margrethe.sogstad@tine.no

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås