Meny

Stor interesse for dyrevelferdsindikatoren i Nord-Norge

60 melkeprodusenter i Nord-Norge fikk nylig en orientering om dyrevelferdsindikatoren på Teams(digitalt møte). Engasjementet og spørsmålene som kom viser at den nordnorske melkeprodusenten er opptatt av dyrevelferd og hvordan indikatoren fungerer.

Bedriftsrådgiver i Nord-Norge Kine-Marita Eines og distriktsjef Eirin Sannes Sleteng ga en grundig gjennomgang av dyrevelferdsindikatoren for melkeprodusentene som logget seg på det digitale møte med TINE Rådgiving. -Endelig er vi i gang med dyrevelferdsindikatoren og jeg er veldig glad for at gjennomgangen ble tatt godt imot, sier bedriftsrådgiver Kine-Marita Eines. På pedagogisk vis loset hun 60 melkeprodusenter igjennom den faglige oppbygningen av dyrevelferdsindikatoren. 

Fin måte å nå ut til mange 

-Teams og digitale møter fungerer veldig godt når vi ikke kan møtes i store forsamlinger. På grunn av lange avstander har vi nytta oss av digital rådgiving i flere år, men vi ser nå at digitale møter får en oppsving under Koronapandemien. Jeg er spesielt glad for engasjementet og alle spørsmålene som kom inn. Det viser at den nord-norske melkebonden gjerne vil sette seg inn i hva dyrevelferdsindikatoren er og er opptatt av god dyrevelferd. Vi kjører også et tilsvarende møte på torsdag og har over 50 påmeldte allerede. Det er gledelig, avslutter Sleteng.  

Alle melkeprodusenter få se sin dyrevelferdsindikator i løpet av juni 

Melkebønder på Østlandet Sør får se sin indikator 4. juni, deretter følger resten av landet i løpet av juni. Her er en oversikt over lanseringsdatoer: 

  • Nord-Norge - 20.05 

  • Østlandet Sør - 04.06 

  • Trøndelag - 10.06 

  • Østlandet Nord - 15.06 

  • Vestlandet Sør - 17.06 

  • Vestlandet Nord - 22.06 

 

Hva er en dyrevelferdsindikator? 

Helt konkret er dette et tall i kukontrollen som kan fortelle noe om dyrevelferden på et enkeltbruk. Navnet «indikator» sier oss at den ikke gir et fasitsvar, men den bidrar til å gi et bilde av dyrevelferden i en besetning. Det vil som regel være god sammenheng mellom en beregna indikatorverdi og den faktiske dyrevelferden i fjøset. Dette er testet i flere besetninger hvor observasjoner i fjøset er sammenliknet med resultater fra dyrevelferdsindikatoren.Les mer testingen her. 

Likevel er det viktig å være klar over at en høy indikatorverdi ikke alltid betyr god dyrevelferd, og omvendt kan vi heller ikke uten videre si at dyrevelferden er dårlig ved lave indikatorverdier. Fasiten finner vi i fjøset.  

Hva kan dyrevelferdsindikatoren brukes til?  

Indikatoren er først og fremst nyttig for å avdekke sterke og svake sider i egen drift knyttet til dyrevelferd, sette seg mål og følge utviklinga over tid. Det kan også være interessant å sammenligne seg sjøl med et gjennomsnitt. Gjennomsnittstall for landet kan brukes for å dokumentere status og utvikling i melkeproduksjonen over tid. Korrekte og fullstendige opplysninger i kukontrollen er en forutsetning for en mest mulig riktig beregnet indikator. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås