Meny

Flere endringer i dyrevelferdsindikatoren

Nå har alle TINEs melkekuprodusenter fått tilgang til sin egen dyrevelferdsindikator på medlemssidene. Under lanseringsperioden fra mai til juni har vi mottatt en rekke gode innspill til forbedringer. Flere forbedringer er allerede gjennomført. Her finner du en detaljert oversikt.

-Innspill og tilbakemeldinger er samlet inn fra rådgivere og produsenter underveis i utrullinga av dyrevelferdsindikatoren. Det har vært stort engasjement og mange konstruktive bidrag som vi nå har tatt tak i, sier Stine Grønmo Kischel, spesialrådgiver i dyrevelferd i TINE. 

Dyrevelferdsindikatoren vil endre seg over tid 

Dyrevelferdsindikatoren skal ikke dømme god eller dårlig dyrevelferd, men være et verktøy for å se trender over tid og hjelp til å lokalisere forbedringsområder i drifta.  

Nå som dyrevelferdsindikatoren er testet i praksis over hele landet ser vi flere forbedringsmuligheter. Noen små og store endringer innenfor de ulike delindikatorene har derfor blitt gjennomførtFor eksempel vil avhorning etter 70 dager telle dobbelt så som mye som før, samt avliva og nødslakta dyr score “bedre enn” selvdøde dyr.

Klikk her for å se en detaljert oversikt over endringene 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås