Meny

Dyrevelferdsindikatoren lanseres før sommeren

Olav Østerås i TINE Rådgiving og medlemsservice
Olav Østerås i TINE Rådgiving og medlemsservice

I løpet av juni vil alle melkeprodusenter som leverer kumelk få sin dyrevelferdsindikator på medlemssidene. Lanseringen starter i distrikt Nord i slutten av mai og lanseres fortløpende til alle distrikt i løpet av juni.

Publisert; 05.05.2020

Dyrevelferdsindikatoren er et verktøy for å følge utvikling av dyrevelferden i eget fjøs. Etter grundig prøving og testing er vi nå klare for at du som melkeprodusent kan se dyrevelferdsindikatoren for din besetning. 

Starter i nord og lanseres distriktsvis i løpet juni

Dyrevelferdsindikatoren har lenge vært omtalt. Nå er tiden inne for å lansere verktøyet for landets melkeprodusenter.

Framover ønsker vi å gjennomføre en grundig opplæring av rådgivere før vi lanserer. Slik sikrer vi at rådgivere har god innsikt i indikatoren og kan svare deg på spørsmål og ting du lurer på.  

Etter planen vil distrikt Nord få se sin dyrevelferdsindikator 20. mai, deretter går ferden nedover i landet til distrikt Østlandet Sør. En distriktsvis utrulling gir oss nyttige erfaringer underveis i prosessen.

Hvor vil jeg finne min dyrevelferdsindikator?

Under fanen Resultater og rapporter -> Dyrevelferd-> Dyrevelferdsindikator vil oversikten over hovedtallet og alle delindikatorene være. Indikatoren blir beregnet på nytt hver måned. Den nye månedlige indikatoren er alltid basert på tall fra besetningen det siste året, altså et rullerende 12 måneders gjennomsnitt

De 10% høyeste i landet får fargen mørkegrønn, de 25% høyeste lysegrønn, de 25% laveste lyserød og de 10% laveste får mørkerød farge.

“Vi vet fra tidligere prosjekter at fargekoder er et sterkt virkemiddel. Det forenkler, men samtidig kan det skape sterke inntrykk for den som ser. Vi vil derfor minne om at indikatoren ikke skal dømme god eller dårlig dyrevelferd alene. Det skal være et verktøy for å finne forbedringspotensial, gjerne sammen med din rådgiver”, sier mannen bak dyrevelferdsindikatoren, Olav Østerås.  

Hva kan dyrevelferdsindikatoren brukes til?

Indikatoren er først og fremst nyttig for å avdekke sterke og svake sider i egen drift knyttet til dyrevelferd, sette seg mål og følge utviklinga over tid. Det kan også være interessant å sammenligne seg sjøl med et gjennomsnitt. Gjennomsnittstall for landet kan brukes for å dokumentere status og utvikling i melkeproduksjonen over tid. Korrekte og fullstendige opplysninger i kukontrollen er en forutsetning for en mest mulig riktig beregnet indikator.

Navnet «indikator» sier oss at den ikke gir et fasitsvar, selv om det som regel vil være god sammenheng mellom en beregna indikatorverdi og den faktiske dyrevelferden. Mye av det som er viktig for dyrevelferden kan vi bare finne ut av ved å gå i fjøset og se hvordan dyra har det,avslutter Østerås

Lanseringsdatoer

Her er lanseringdatoene per distrikt.

  • Nord-Norge - 20.05
  • Østlandet Sør - 04.06
  • Trøndelag - 10.06
  • Østlandet Nord - 15.06
  • Vestlandet Sør - 17.06
  • Vestlandet Nord - 22.06

Ønsker du å vite mer? Her er en samleside hvor relevant informasjon om dyrevelferdsindikatoren samles. Framover vil det komme videoer og informasjon om alle delindikatorer

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås