Meny

Dyrevelferdsindikatoren lanseres i løpet av året

I løpet av 2020 vil alle melkeprodusenter få oversikt over sin dyrevelferdsindikator på medlem.tine.no. Indikatoren er en beregning hvor data fra Kukontrollen gir en pekepinn på status for dyrevelferd i den enkelte besetning.

Allerede i løpet av våren vil dyrevelferdsindikatoren rulles ut litt etter litt. Alle vil med andre ord ikke se sin dyrevelferdsindikator med det samme. Dette gjøres for å sikre en god innføring og opplæring underveis. 

Bygger på internasjonal standard

Dyrevelferdsindikatoren bruker data som allerede finnes i Kukontrollen, og som svarer på variabler i Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) sin standard for vurdering av dyrevelferd: «Animal Welfare and Dairy Cattle Production Systems».

42 variabler 

Dyrevelferdsindikatoren bruker 42 variabler knyttet til dyrevelferd, og som allerede i dag finnes i Ku­­kontrollen. Resultater på besetningsnivå sammenlignes jevnlig over et 12 måneders intervall med et landsgjennomsnitt fra 2015. Variablene grupperes i relevante tema som avdrått, livslengde, stoffskifte, jurhelse, fruktbarhet, ungdyr, avhorning, døde kyr, ­kalver og klauv. Summen av alle disse sammenligningene for hver delindikator blir justert slik at den for hele landet i 2015 var gjennomsnittlig lik 0, og samlet total indikator var i gjennomsnitt 100. På den måten er det lett å se om det er framgang eller tilbakegang i forhold til 2015 for de enkelte ­elementer, for områder og besetninger.

Utvikling av indikator – status

Det ble først laget en testversjon av dyrevelferdsindikatoren. Denne ble sammenlignet med en vurdering som ble gjort i 40 besetninger. Vurderingen, som ble gjort av Tine-veterinærer, viste at det var en sikker sammenheng mellom veterinærenes vurdering av ­dyrevelferden i besetningen og den indikatoren som var beregnet. Verdien for dyrevelferdsindikatoren i disse besetningene var ikke kjent for veterinærene på forhånd.

Selv om dyrevelferdsindikatoren stemte godt med de veterinærfaglige vurderingene av dyrevelferd, var det noen unntak. Dette betyr at en må være til stede i et fjøs for å kunne vurdere dyrevelferden sikkert, men dyrevelferdsindikatoren kan være en god peker på hvor, og på hvilket område det er god og mindre god dyrevelferd.

Grundig testing

Etter denne vurderingen ble det laget en såkalt "beta-versjon" i Kukontrollen. Denne har vært gjenstand for sjekk og korrigering og vi er snart ferdig med en ­teste hvordan indikatoren fungerer til bruk i rådgivning. Verdal-, Øvre Romerike, Klepp- og Sandnes produsentlag har igjennom vinteren deltatt i testen, hvor ca 20 produsenter fra hvert lag har fått besøk av en rådgiver med full gjennomgang av sin dyrevelferdsindikator. Vurderingene etter denne runden er et viktig grunnlag for videre arbeid med implementeringen. 

Veterinær Kolbjørn Nybø besøker Volhaugen samdrift i Verdal for å kjøre en pilot på TINEs nye dyrevelferdsindikator kombinert med fjøsrunden.

 

Informasjon om indikatoren

Når indikatoren rulles ut litt etter litt, vil du få beskjed om dette i forkant. Framover vil det komme saker i Buskap og på medlem.tine.no som forklarer hva som ligger inn under dyrevelferdsindikatoren. Alt stoff om dette blir samlet under fag en egen fane for dyrevelferdsindikatoren. 

Trykk her for å lese hvordan avhorning og kalver blir beregnet som en del av dyrevelferdsindikatoren. 

Hør også podkast om dyrevelferdsindikatoren

 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås