Meny

Delindikator - avhorning

Avhorning er en delindikator som inngår i dyrevelferdsindikatoren. Her finner du en oversikt over hva som ligger bak delindikator avhorning.

Innholdet er oppdatert 09.07.2020

Indikator for hornanlegg/avhorning

For delindikator avhorning viser tabellen at andel kalver med hornanlegg er redusert fra 78 prosent i 2015 til 74 prosent i september 2019. Dette stemmer bra med at Geno nå mener at ca. 25 prosent av kalvene for NRF-rasen er ­kollete. Andel av kalver som er avhornet etter 42 dagers alder er redusert fra 31 prosent i 2015 til 27 prosent i september 2019. ­Forskriften sier at kalver skal avhornes før 6 ukers alder. Dette vil si at litt over en fjerdepart av kalvene er avhornet etter tids­fristen satt i forskriften.

Tabellen viser antall kalver og andeler som inngår i indikator for avhorning/kollete samt døde og behandla kalver fra 2015 til september 2019.

Tabell 1 Avhorning

Kalver med nuvler avhornes sent

Nå er det slik at en del kollete kalver får noe som ligner hornanlegg (nuvler) litt seint. Dette kan være en forklaring på at noen er avhornet litt seint. Vi ser også generelt at kalver som er innmeldt som kollete og likevel avhornet, er avhornet seinere enn horna kalver. Nuvler sitter ikke fast i hodebunnen og er løse, og kan således skape problemer om de blir store – og de har lett for å rives av og gi sårskader. På engelsk har de to ord for avhorning. Det ene er disbudding som betyr fjerning av hornanlegg og det andre er dehorning som er fjerning av horn. De regner at hornanlegget gror fast i beinet i skallen ved ca. 2 måneders alder og er da per definisjon et horn. Grensen for disbudding er derfor i mange land 2 måneder. Australia har for eksempel en grense på 2 måneder, og dyrevelferdsdata der viser at 37 prosent blir avhornet etter 2 måneder. De norske tallene er i så måte gode i forhold til Australia, men kan bli mye bedre. Det bør derfor jobbes både fra bonden og veterinærens ståsted for å få gjennomført avhorning før 42 dager.

Vi ser også at andelen avhornet etter 70 dager er redusert fra 8 prosent i 2015 til 6 prosent i september 2019. I indikatoren er avhorning etter 70 dager vektet dobbelt så mye som avhorning etter 42 dager, og kan derfor score mellom -6 og +6. Når de nasjonale tallene for hornanlegg, samt andel avhorning både etter 42 dager og 70 dager er redusert gir dette en nasjonal økning i indikatorverdi fra 0 i 2015 til 0,57 i september 2019, altså en forbedring av dyrevelferdsindikator for avhorning/kollethet. Den er økt ytterligere til 0,68 i oktober 2019

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås