Meny

Har du smittesikker levering av dyr?

Bygg smart, gjør enkle grep og små endringer for å sikre deg en trygg, effektiv og smittesikker utlasting av livdyr. Dyretransportør må ofte inn i fjøset for å hjelpe til med å få dyrene ut. Dette er en potensiell smittebombe.

Mange har erfart at introduksjon av hoste- eller diareutbrudd i besetningen kan knyttes til levering eller mottak av dyr, enten det skyldes at dyra var sjuke eller sjåførene var bærer av smitte mellom fjøs.

Planlegg bygget med gode løsninger for levering av dyr fra starten av - dette vil lønne seg på lang sikt. 

Gode løsninger har mange fordeler:

  • Tryggere og sikrere håndtering av dyr for alle som er involvert
  • Redusert smittefare og påfølgende økonomiske tap på grunn av sykdom
  • Effektiv og redusert lastetid
  • Mindre stress for både dyr, produsent og dyretransportør
  • Unngår kryssende trafikk slik at dyrebilen ikke laster av og på dyr i områder rundt fjøset som primært har andre funksjoner

Smittesikkerhet

Dyrebilen og sjåføren er en av de største risikofaktorene når det gjelder smitte. Det er derfor svært viktig å sikre seg at sjåføren av dyrebilen ikke går inn i fjøset (ren sone) for å hente dyr, eller at egne dyr kommer inn igjen i retur,  etter å ha vært ute i «uren sone». Dersom besetningens eget personell går ut av fjøset gjelder den samme regelen; å ikke returnere til fjøset annet sted enn via smitteslusen. Gode løsninger og god utforming bidrar med å redusere smittepresset, men det er viktig at løsningen blir brukt som planlagt, om ikke kan den fort miste sin funksjon – still derfor krav til bruken til dem som skal inn i fjøset.

Utlastingsrampe eller utlastingsrom?

Det er mange gode løsninger for smittesikker utlasting som blant annet utlastingsrampe eller utlastingsrom. Det er viktig å finne en praktisk, god og billig løsning som passer til produksjonen på bruket. Dersom det kun leveres småkalv, og ei og anna ku, kan en utlastingsdør eller en enkel lasterampe være en svært nyttig og en relativt billig løsning. Med en godt utforma lasterampe kan dyr flyttes med få folk, og det kan være en fordel om dyrene står klare ute på rampa når dyretransporten kommer.

Utlastingsrampe
Figur 1: Fotograf Harald Holm 

Lasterampe kan også være en god løsning for de som har okseoppdrett. Men dersom det leveres mange dyr kan det være tidssparende, tryggere og mer effektivt, med en enda mer stasjonær og gjennomtenkt løsning slik som ett utlastingsrom.

Byggtegning_utlastingsrom

Dyrene flyttes til utlastingsrommet, som da har status som ren sone. Da kan både bonde og dyr bevege seg fritt mellom fjøset og rommet/rampa. Porter og dører stenges og utlastingsrommet og utlastingsrampa får da status som uren sone. Da kan både dyrebilsjåfør og dyr bevege seg fritt mellom rampa/rommet og dyrebilen, og unngår smitte fra bil til fjøs. Etter bruk må utlastingsrommet/utlastingsrampa vaskes og desinfiseres.

Andre løsninger

Henger: Fordelen med henger er at de kan kjøres vekk fra fjøset og faren for smittespredning vil være minimal om hengeren vaskes godt etter bruk. Denne løsningen krever mye håndtering, oppfølging og henting, og  må derfor planlegges godt. Dette er en løsning som kan fungere for kalv og melkekyr, men kan være problematisk med okser. En slik løsning er også godt egnet i fjøs i ulendt terreng der dyretransporten ikke kommer til.

Henger

Kalvehytter: Ved levering av livkalv kan dyretransporten hente kalven direkte fra kalvehytter/igloer. Dette kan da foregå utenfor fjøset og reduserer smittepresset. Det er da viktig å vaske hyttene godt etter henting.

Kalvehytte_iglo_v2

Andre momenter og hjelpemidler:

Det er viktig med rette, men også smale drivganger (70 – 80 cm) så kyrne ikke har mulighet til å snu. Enveisporter kan være ett stort hjelpemiddel for å hindre dyr i å rygge. Enkle lettvegger, grinder og teleskopgrinder kan gjøre det både enklere og tryggere for mennesker å drive dyr, men det er uansett viktig å ha rømningsveier slik at sikkerheten blir ivaretatt. Ved å plassere dørene helt inntil veggen, unngår man at dyr «setter seg fast» i hjørner.

 Ny_utlastingsrampe_eksisterende_bygg
Figur 2 Ny utlastingsrampe i eksisterende bygg, Tegnet av Jørgen Wik. Her er det planlagt fangfront slik at dyr fra båsfjøset også kan bruke utlastingsrampa selv om bingene er i bruk.

Blendende sollys, vær og vind, nytt underlag og nye omgivelser kan virke skremmende for dyrene. Legg derfor godt til rette for dette ved å eksempelvis ha tak over rampa for å verne dyrene mot blendende sollys, vær og vind, og ha godt utforma drivganger for god flyt ved utdriving av dyrene.

Spylepunkt ved lasterampa er viktig for å vaske godt etter bruk.

Her kan du lese mer om trygg og smittesikker inn- og utlasting av storfe her

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås