Meny

Mosjonskrav på beite

Fokuset på dyrevelferd og hvordan dyr skal holdes er stadig økende. Fri bevegelse og mosjon på beite for alle hunndyr er ett av kravene, forankret i «Forskrift om hold av storfe», som imøtekommer dette fokuset.

I forskriftens paragraf 10 står det at «Storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker i løpet av sommerhalvåret». Av sikkerhetshensyn gjelder ikke dette for ukastrerte hanndyr eldre enn seks måneder. I 2024 utvides beitekravet til 16 uker for kyr som er oppstallet på bås.

Det er Mattilsynet som forvalter forskriften og er ansvarlig for å holde tilsyn, men det er dyreeier selv som er ansvarlig for å følge forskriftene. Dersom det er dårlige klimatiske forhold, stor fare for opptråkking, spesielt varme dager, behandlinger i forbindelse med sykdom, inseminering eller lignende har dyreeier en viss frihet til å vurdere om det beste for dyra er å være inne. Eventuelle innedager skal da legges til i etterkant av de lovpålagte åtte ukene. For å holde oversikt over dette anbefales det å føre en enkel dagbok over mosjonstiden. 

Veilederen utarbeidet av Mattilsynet som supplement til forskriftene, sier at «mosjonstiden per døgn må være så lang at dyrene får dekket sitt behov for mosjon og fri bevegelse. Tida mellom tradisjonell morgen- og kveldsmelking, anslagsvis seks til 12 timer i døgnet, er veiledende».

All økologisk storfe, fra 3 måneders alder, skal i størst mulig grad fôres på beite og grovfôret skal utgjøre minimum 60% av kyrnes tørrstoffopptak. Les mer i Veilederen for økologisk landbruk

Fordeler med beite

I tillegg til at dyrene er med på å opprettholde ett åpent kulturlandskap og det er positivt for forbrukerne å se dyr ute, er det mange fordeler med å ha dyr på beite. De fleste dyr trives med å røre på seg og økt bevegelse gjør kroppen mer robust ved at muskler og ledd blir sterkere. Andre fordeler med å ha dyrene på gode beiter er at de får bedre blodsirkulasjon og bedre klauvhelse som igjen er med på å gi økt holdbarhet. Da beite oftest gir dyrene store områder å bevege seg på har de gode forhold til å utøve normal atferd og tilsyn er ofte enkelt, da det er lett å skille ut dyr med avvikende oppførsel. Det generelle smittepresset utendørs er også lavere enn inne, på grunn av større avstand mellom dyrene og ubegrenset tilgang på frisk luft. Dersom beitet er i tilknytning til fjøset, om det renner en bekk gjennom beitet eller beitet grenser til eksempel en innsjø, er det også enkelt å sørge for at dyrene har rikelig med vann. Dersom dette ikke er tilfellet, kan sikring av rikelig med vann være arbeidskrevende.

Utfordringer med beite

Det skal også nevnes at mosjon på beite kan være utfordrende. Dersom det ikke er tilgang til egnede og tilstrekkelig tråkkfaste grasarealer, eller at det er opptråkkede driveganger, kan det fort oppstå problemer. Dette problemet øker med økende besetningsstørrelse da presset blir større. Dersom dyra blir stående i gjørme er huden i klauvspalten lettere gjennomtrengelig for skarpe gjenstander, noe som kan bane vei for infeksjoner. Andre utfordringer kan være redusert fôropptak og dårlig fôrkvalitet på beiteområdet. Dette gjør også at mange mjølkeprodusenter ser på det å holde mjølkemengden oppe på planlagt nivå som det største problemet ved beiting. Utfordringer med insektplage, parasitter, varmestress, hygiene og sjukdommer som graskrampe, trommesjuke og mastitt må også nevnes. Fellesbeiting på sommeren kan være en fin måte å utnytte ressursene på, men da er det imidlertid viktig å være bevisst på smittestatus til de andre besetningene, som kan være en stor risikofaktor. Målrettet prøvetaking vil være et viktig verktøy for å beholde kontroll med besetningens helse.

Hva kan TINE bidra med?

Vi i TINE Rådgiving baserer oss på regelverket og tar utgangspunktet i at det skal være lovpålagt mosjon når vi planlegger nye fjøs. I tillegg kan vi bidra med rådgivning til produsenter som har utfordringer med uoverensstemmelser som kan oppstå mellom besetningsstørrelse, fjøsets beliggenhet og tilgjengelighet og kvalitet på beitearealet rundt fjøset.

Ta kontakt med din TINE-veterinær, Bygningsrådgiver eller fôringsrådgiver i dag, og sørg for at både du og dyrene dine opplever beite som en ressurs, og ikke et nødvendig onde. Gode beiteforhold kan være grunnlag for god økonomi.

Les også

I Norsøk sin rapport vises det frem hvordan ulike bønder har løst kravet om beiting/mosjon for storfe. Trykk her for å åpne rapporten

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås