Meny

Anbefalinger til smittesikring av utstillinger med storfe

Styringsgruppa for kontrollprogrammet "Bekjempelse av BRSV og BCoV", behandlet sak om anbefaling til smittesikring på møte 28. februar 2017.

På forhånd var saken diskutert med Geno og noen andre aktører. Et notat var laget på saken og lagt ut til styringsgruppa. 

I notatet ble det lagt frem tre alternative modeller:

  1. Alle dyr som skal være med på dyreansamlinger skal komme fra besetninger med RØD status. Status er også RØD når det ikke foreligger prøver.

  2. Alle dyr som skal være med på dyreansamlinger skal komme fra besetninger med kjent status for BRSV og BCoV. Besetninger med GRØNN status som er på utstillinger med dyr fra besetninger med RØD status, endrer status til RØD.

  3. Alle dyr som skal være med på dyreansamlinger skal komme fra besetninger med GRØNN status.

Fordeler og ulemper med de tre alternativene:

Tabell alternativer BRSV mm

Saken ble grundig diskutert. Flere alternativ ble vurdert. Gruppa var enige om å anbefale følgende retningslinjer:

Styringsgruppa anbefaler at alternativ tre skal være gjeldende for 2017 med noen unntak. Det kan godtas at mindre utstillinger som kalvemønstringer etc. som tar inn dyr fra eget fylke, kan følge alternativ to. I områder med stort sett er grønne besetninger, anbefaler vi at alle dyr skal komme fra grønne besetninger.  

 

Harald Holm, Prosjektleder Kontrollprogram BRSV og BCoV                                

Per Gillund, Fagsjef Geno

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås