Meny

Full fart forover for kontrollprogrammet BRSV og BCoV

For ett år siden ble det tatt tankmelkprøver fra alle norske melkeprodusenter for å teste om de inneholdt antistoff (immunstoff) mot RS- og Coronavirus. De besetningene der det ikke ble funnet antistoff mot noen av virusene, ble «grønne».

Drektighetstest på mjølk – PAG

Geno og Tine tilbyr nå en drektighetstest for ku og geit utført på mjølk. Analysen utføres på Mastittlaboratoriet i Molde. Testen vil bli et supplement til vanlig drektighetskontroll utført av veterinærer eller semintekniker.

Justering av beregninger av FS-tall

I forbindelse med en omlegging av rapportering av utrangeringsårsaker har det ved en glipp ikke blitt tatt hensyn til utrangeringer pga. fruktbarhet ved beregning av FS-tallet.

Kusignaler-lær deg å lese kua!

Et KuSignal-kurs gjør deg i stand til å vurdere egen besetning og eget fjøs på en ny måte, og kanskje vil du oppleve at du har «sett deg blind» på noe som ikke fungerer i eget fjøs!

Sjekk drektigheten - det lønner seg!

Drektighetskontroll av både kyr og kviger tidligst mulig etter inseminasjon er god økonomi. Systematisk kontroll medvirker til kortere tomperiode, noe som betyr penger spart og penger tjent.

Holdvurdering er et viktig produksjonskontrollverktøy!

Holdvurdering skjer på en skala fra én til fem, hvor holdpoeng én er svært mager og holdpoeng fem er svært overvektig. Holdvurdering brukes til å vurdere energibalansen. Endring i hold forteller om kua legger på seg eller mobiliserer fra kroppsreserver.

Forrige side

Neste side

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2017

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,91

Snitt fettprosent kumelk mars

4,29%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter