Meny

Har du god husdyrkontroll?

I disse dager kjøres beregningene for husdyrkontrollåret 2016. Husdyrkontrollen har til sammen ca 9200 medlemmer, inndelt i fire ulike kundekategorier.

Kukontrollen er som kjent sertifisert av ICAR, og i dette ligger det også krav til standard og kvalitet. I dag har vi krav til gjennomføring av periodiske rapporteringer av veiedata og melkeprøver. Kravet er minimum 11 kontroller per år med veiedata, og at minimum fem av disse skal være med melkeprøver, for at kukontrollen skal være godkjent. Vær oppmerksom på at kravet om fem melkeprøver økes til seks fra og med husdyrkontrollåret 2017. Dette kravet til godkjenning samsvarer med kravene Kukontrollen har i henhold til ICAR-sertifiseringen.

 

Fordeling_medlemmer_HK

For noen vil denne regelendringen medføre at de må øke litt på antall melkeprøver, men det viser seg at svært mange allerede tar seks melkeprøver eller flere. Det er faktisk ganske mange som benytter seg av anledningen til å ta melkeprøver på alle 12 kontrollene i løpet av året.

Usikre avdråttsberegninger

Ikke alle har tilstrekkelig antall kontroller eller antall kontroller med melkeprøver, og vil ikke få godkjent kukontrollen. Avdråttsberegningene og de aller fleste av beregningene som henger sammen med avdrått blir da mye mer usikre og vil være upålitelige både som beslutningsgrunnlag for bonde og ikke minst som grunnlag for rådgiving. Dette gjenspeiles også hos mange med for høyt fettavvik. Høyt fettavvik har betydelig høyere frekvens hos medlemmer med for få perioder og spesielt for få melkeprøver. Basert på stort fettavvik vil ca 10 prosent av medlemmene i kukontrollen i dag feilberegne årsavdråtten med over 1000 kg energikorrigert melk (EKM) pr årsku! Dette har stor betydning innen mange fagområder og spesielt fôring, produksjonsprognoser og økonomi.

Unngå fettavvik

Dersom du vil holde deg oppdatert med god kvalitet og høy pålitelighet i kukontrollen, anbefaler vi å gjennomføre 11 eller 12 kontroller i løpet av året, og minst seks av disse, men gjerne flere, med melkeprøver. Pass på at du har kontrollene, og ikke minst melkeprøvene, jevnt fordelt i løpet av året. Dersom du gjør dette og likevel oppdager at fettavviket kommer over 0,4, vil jeg anbefale å få sjekka melkemåleren med prøveuttaker, og eventuelt sjekke om prosedyren for prøveuttak gjennomføres riktig. Feil rutine ved prøveuttak vil også lett kunne føre til høyt fettavvik. Over tid vil dette medføre unøyaktige avdråttsberegninger, og igjen svekke datagrunnlaget for styring og rådgiving.

Hvis du lurer på noe om dette, enten det gjelder antall kontroller, prøveuttak, kontroll av melkemåler eller høyt fettavvik, kan du gjerne ta det opp med din nøkkelrådgiver.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås