Meny

Grovfôr 2020- når detaljene teller

Hvis tørrstoff og NEL 20  optimaliseres kan  mange produsenter redusere antall baller med 25 prosent.
Hvis tørrstoff og NEL 20 optimaliseres kan mange produsenter redusere antall baller med 25 prosent.

Avlingene skal økes med 20 prosent og bruken av grovfôr i norsk mjølk og kjøttproduksjon skal økes tilsvarende- det er bransjens hårete mål.

Tekst og foto:  Solveig Goplen, solveig.goplen@tine.no

Nylig var over 30 bønder samlet til fagseminar på Lillehammer. Det var den andre samlinga i rekken av fem som skal dekke hele landet. Målet med samlingene er å skaffe fram et solid tallmateriale om avling, mekaniseringslinjer og grovfôrkostnader foruten å skape entusiasme for grovfôrets betydning i mjølkeproduksjon. Når alle 6 samlingene er gjennomført vil det forhåpentligvis finnes bønder som vil være inspiratorer i hvert produsentlag i hele landet. Samtidig vil verktøyet Grovfôrøkonomi bli mer etterspurt, et verktøy som er et samarbeidsprosjekt mellom TINE og Norsk Landbruksrådgiving.

Kunnskapsformidling og kollegalæring

I og med at en rekke aktører samarbeider i prosjektet Grovfôr 2020 er dette et bransjeprosjekt og hele næringa vil få et løft. I månedene som kommer vil du som produsent finne mye relevant fagstoff i alle fagbladene, foruten at det legges ut fagstoff på grovfôrnett.no  Målet er å gjøre forskning og erfaringer mer tilgjengelig for den som kan dra veksler på detaljene i egen bedrift. Det som er verdt å legge merke til   er at det er lagt vekt på møteplasser uten utenomsnakk og at fagstoffet er målrettet «To The Point» og  Lillehammersamlinga kan oppsummeres som  målrettet, sosial og godt planlagt.

Nattarbeid og korte frister

Prosjektleder Oddbjørn Kval Engstad og primus motor Petter Klette, hadde sammen med kollegaene en stri tørn for å komme i land med alle tallene som skulle kvernes gjennom Grovfôrøkonomien. Når en reflekter over hva en oppnår med tidspress så fremtvinger det samarbeid, løsningsorientering og undring. For samlinga ble ikke det noen ulempe, når bøndene stilte gode spørsmål om det var korrekte opplysninger som var lagt inn resulterte det gode og nyttige diskusjoner som ga gruppearbeidet et løft.

Grovfor 2020 B
Avlingskampen i Grovfôr i 2014 og 2016 viser at det er potensiale for avlingsøkning, men avdekket og at selv de beste har muligheter til forbedring.

Forbedringskultur

Petter Klette la vekt på at bakgrunnen for fagseminaret er ikke å vise fram glansbildet, men ærlig og redelig jobbe med å finne egne svakheter og i samhandling med kollegaer og fagfolk finne nye innfallsvinkler til forbedring. Spennet i grovfôrkostnader uten at det er korrigert for kostnader til jordleie og tilskudd var for 29 produsentene på Lillehammer fra 2,10 til 4 kroner, men som Petter påpekte har alle muligheter for forbedring.

Til høsten vil det bli mulighet for de andre delene av landet til å melde seg på fagseminarer for sin region. Dermed har du tenkt å delta, ta kontakt med din rådgiver i Tine eller NLR for å bestille Grovfôrøkonomi. Det er ingen grunn til å vente med å jobbe med forbedringer.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås