Meny

Korte digitale kurs om grovfôrproduksjon

I regi av Grovfôr 2020 har aktører i landbruket utarbeidet en serie korte læringssekvenser med tips til god og lønnsom grovfôrproduksjon. Nanolæringene varer kun to til fem minutter, og kan åpnes både på din PC og smarttelefon.

Grovfôr 2020 er et felles løft for landbruket, der mange aktører som jobber med grovfôr har gått sammen om å lage disse digitale kurssnuttene. Sentrale aktører er FK Agri, FK Rogaland og Agder, Miljøkalk, Yara, NLR og TINE.

Mange sekvenser vil kun ha tekst og illustrative bilder, men vi har også vært ute i felt og filmet aktører i Grovfôr 2020.

Nanolæring – i betydningen korte e-læringssekvenser - er rett og slett korte uavhengige snutter som gir god og nyttig input for deg som grovfôrprodusent.

Målet har vært å få raske, praktiske svar på relativt enkle spørsmål.

Tips, råd, rene bruksanvisninger, rutiner og erfaringer vi har plukket opp fra rådgivere eller dyktige praktikere.

Det vil fortløpende bli lagt til nye små snutter, med temaer knyttet til alt fra såing til ferdig servert grovfôr.

Hva handler nano-learningen om?
Velkommen til Grovfôr 2020
4R-strategien
PH-krav til ulike engvekster
Kalking må til - dette er en basis i god jordkultur
Hvordan bør du kalke?
Ta ut bladanalyser
Viktige grep før våronna
Gjødsling til eng
Nitrogengjødsling til eng med lite kløver
Nitrogengjødsling til eng med mye kløver
Kalium til gras
Svovelmangel i gras
Kobbergjødsling til gras
Presisjonsgjødsling
Spredetidspunkt for husdyrmøkk og mineralgjødsel
Hva koster det å spre husdyrgjødsel
Næringsinnhold i husdyrgjødsel
Hvorfor fornye enga?
Brakking med glyfosat

Valg av frøblanding

Nøyaktig såing

Direktesåing i eng

Våtsåing

Grasavlinger og grovfôrkvalitet

Høstetidsprognoser

Slåttetidspunkt

Når på dagen skal man slå

Stubbhøyde

Spredning av gras

Raking

Tørrstoffprosent; hva og hvorfor?

Hvordan bestemme tørrstoffprosent

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås