Meny

Trenger geitene ekstra tilskudd av mineraler og vitaminer?

Mangelfull dekning av mineraler og vitaminer kan føre til nedgang i mjølkeytelse, redusert jurhelse og lav andel drektige geiter. Samtidig kan for mye føre til sjukdom og forgiftninger. Hvordan kan du tilføre riktig og balansert mengde av mineraler og vitaminer?

Dette er særlig viktig når det gjelder selen og vitamin E, da både for mye og for lite er skadelig. Diskuter gjerne med Tine fôringsrådgiver eller TINE helseveterinær hvordan du best kan avgjøre om geitene trenger ekstra supplering av mineral og vitamin.

Behov for ekstra tilførsel av mineraler og vitaminer kan være akuelt:

  • I perioder med mindre enn 0,5 kg kraftfôr per geit per dag
    Jordsmonn og planter i hele Norge er fattige på selen. Standard kraftfôrblandinger er tilsatt selen, men ved små kraftfôrmengder kan det bli mangelfull dekning av både selen, andre mikromineraler og vitaminer.
  • Ved bruk av kraftfôrblandinger beregnet til mjølkeku eller kjøttfe
    Slike kraftfôrblandinger inneholder har lavere innhold av mineraler og vitamin E enn blandinger beregnet til geit. Tilskudd av kalsium, fosfor og vitamin E kan være nødvendig, avhengig av kraftfôrmengde og innhold i grovfôret.
  • Når grovfôret er sterkt fortørka surfôr eller høy
    Beite og friskt gras er rikt på vitamin E, men vitaminet brytes ned av sollys. Vitamin E tapes også noe ved lagring. Rundballesurfôr har lågere innhold enn surfôr fra tårn/plan-silo, spesielt om graset er fortørket og det ikke er tilsatt ensileringsmiddel.
  • Ved mangelsymptom som ”utrivelige” dyr, bustet pels med håravfall og/eller dårlig helsestatus/jurhelse.

Viktig med tilstrekkelig mengde – for mye kan være giftig!

Figur 1 viser prinsippet for de fleste mineraler og vitaminer, med en optimal tilførsel for god effekt. Kommer en over eller under den optimale tilførselen vil det gå ut over produksjon og helse og kan i verste fall føre til forgiftninger med døden som følge. Derfor er det ikke gunstig å gi tilskuddsfôr ”for sikkerhets skyld” uten å vite noe om behovet. Dette er særlig viktig med hensyn på selen og vitamin E. Selen i store doser er meget giftig, og for mye vitamin E kan gjøre at vitaminet selv starter en ødeleggende prosess med å angripe cellemembraner i stedet for å beskytte.  

 effekt av for lite, optimal eller for mye supplering av mineraler eller vitaminer

Prinsippskisse for effekter av for lite, optimal, eller for mye supplering av mineraler eller vitaminer. (Olav Østeraas, Buskap nr.8.2014 )

Blodprøver av dyra gir det sikreste svaret på mineral- og vitaminstatus

Mineralanalyse av grovfôret gir et godt utgangspunkt for fôrplanlegging og vurdering av behov for tilskuddsfôr, men det sikreste svaret får du med analyser av blodprøver.   

Spør gjerne Tine fôringsrådgiver om råd når det gjelder tilskuddsfôr!

Les mer om tilskudd av mineraler og vitaminer til Geit her

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås