Meny

Tiltak mot sporer i geitemelk

Melk fra juret er fri for sporer. Høyt innhold av sporer fra anaerobe sporedannende bakterier i melk, skyldes hovedsakelig høyt sporeinnhold i surfôret og videre forurensing av melka fra gjødselrester og miljø. God hygienisk kvalitet på surfôret er det beste utgangspunktet for produksjon av god melk uten sporer.

Ved stort sporetrykk fra fôr vil riktig vask og avtørking av jur og spener være avgjørende for å unngå høye sporenivåer i melk.

Geita

Renhold av geita

 • Klipp jur og bakpart før kjeing. Dette letter vask og avtørking av jur og hindrer at gjødselrester og jord fester seg i hårlag og kan suges inn ved påsetting av spenekopper

 

Melking

Avpussing av jur og spener, metode

 • Bruk en godt oppvridd klut pr. geit. Kluten skal ikke være for våt. Tine anbefaler ikke bruk av vaskemiddel i vann som klutene ligger i under melking. Vi vil unngå risiko for fremmedstoffer i melk. Vaskeforsøk viser også at tilsatt vaskemiddel ikke gir tilleggseffekt for sporer
 • Tørk godt av jur og spener og vær spesielt nøye med spener og spenespissen
 • Utmelking i prøvekopp: 3-4 stråler i prøvekopp. Selv om melk i juret ikke inneholder sporer, er ofte den første melka fra spenen sporerik, særlig hvis den generelle jurhygienen er dårlig
 • Har en problemer med høye sporeverdier kan det noen ganger være nødvendig med ekstra avtørking med tørt, rent papir umiddelbart etter bruk av jurklut. Dette fjerner oppløste gjødselrester og sporeholdig restvann, og gir god tilleggseffekt når sporetrykket er høyt
 • Husk god håndhygiene under melking

 

Jurkluter

 • Litt grove bomullskluter anbefales. De er gode å jobbe med, gir god stimulering og fjerner effektivt gjødselrester. Disse tåler kokevask og det er lett å se om de er rene eller ikke.

 

Renhold av kluter

 • Klutene skal vaskes etter hver gang de er brukt
 • Skyll først av gjødselrester
 • Maskinvask (60-90 °C) anbefales. Temperaturen vil ikke «drepe» sporene, men den mekaniske prosessen fjerner sporene effektivt og gir et godt og stabilt klutrenhold. Det er en forutsetning for et godt resultat at maskinen ikke fylles for full.

 

Fjøs og binger

Gjødsel- og surfôrrester er de viktigste kildene til høyt sporenivå. Tilrettelegging for godt reinhold av jur og god melkingshygiene er viktigste tiltak for å hindre overføring av sporer til melka.

 

Binger/liggeareal     

 • Tørre, reine binger er en forutsetning for å holde geitene reine
 • Pass på at ingen drikkekar står og lekker

 

Ventilasjon/klima/reinhold

 • God ventilasjon og ikke for høy temperatur i fjøs
 • Fjern gamle fôrrester før ny fôring. Unngå at gamle fôrrester blir liggende i fjøset

 

Fôring

Fôrkvalitet

 • Ta surfôrprøve med analyse for hygienisk kvalitet for å kartlegge situasjonen hvis sporeanalysene av melk viser høye verdier. Helst har en tatt slike prøver i forkant, så en kan planlegge anvendelse av fôr med ulik hygieniske kvalitet, dersom en har muligheten til å velge
 • Ta surfôrprøve av alle slåttene

Uttak av fôr

 • Ikke åpne silo/stakk før uttak begynner. Rene snittflater i plansilo er gunstig

Sortering av fôr:

Fôr med dårlig sporestatus bør ikke legges på fôrbrettet

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås