Meny

Surfôr - grovfôrdyrking og ensilering

Sporer i surfôr stammer fra jord, husdyrgjødsel eller planterester. Ved smørsyregjæring under ensileringsprosessen skjer det en oppformering av sporer. En god ensileringsprosess forhindrer smørsyregjæring og videre oppformering av sporer i surfôret.

 • Uansett hvilken type silo som blir brukt (plan eller tårnsilo, rundballer eller stakk) er det grovfôrdyrking, innhøsting og ensilering som er avgjørende for kvaliteten.

 

Jordinnblanding

 • For å unngå å få jord/gjødselrester med inn i surfôret, bør stubbehøyden minst være 10 cm. Ved dårlige og våte høstingsforhold, kjøreskader eller dersom det har vært svært tørt mellom spredning av husdyrgjødsel og slått, bør den være enda høyere.
 • Det hjelper ikke med høy stubbehøyde dersom jordoverflaten er ujevn; god jordarbeiding ved gjenlegg, tromling på våren og god drenering. Unngå kjørespor.
 • Unngå for mye håndtering av graset på bakken ved totrinnshøsting. Still inn utstyret slik at jordinnblanding unngås. Ikke senk pick-up el lignende for lavt. En har sett at bruk av river ofte øker sporeinnholdet vesentlig. Skal en rake, er riva en bruker egnet til det landskapet en høster i?
 • Vær oppmerksom på gras med “legde.”

 

Husdyrgjødsel

 • Gylle er bedre enn fastmøkk. Gjødsla bør være så tyntflytende at den ikke legger seg på graset, men trekker ned i jorda.
 • Møkka bør spres så tidlig som mulig – så snart jorda er frostfri om våren, og så tidlig som mulig etter slått.
 • Ideelle værforhold for spredning er overskya med lett regn like etter.

Ensilering

 • Tørrstoffinnhold  (TS) -  TS over 35-40 % hinder smørsyregjæring.
  • Rask fortørking: sukker i plantematerialet er viktig for en rask pH-senking ved ensilering. Lang fortørkingstid gir lite sukker i plantematerialet. 
  • Fortørking over 30 % TS krever stengelbehandlingsutstyr.
  • Fortørking med vending/raking må være en avveining mot faren for jordinnblanding og sporer.
 • Få til en rask senking av pH, til under 4,2. Klostridier er inaktive ved pH < 4,2.
  • Ensileringsmiddel, riktig type og riktig mengde. Også på rundballer. Underdosering av ensileringsmiddel er verre enn ingen ensileringsmiddel.
  • Ekstra dosering ved vanskelige forhold, f.eks ved vått gras, mye kløver, sterk gjødsling, risiko for jordinnblanding eller der det er brukt husdyrgjødsel.
  • God kutting og knusing av plantematerialet virker positivt på fermenteringshastigheten og produksjon av mjølkesyre. Mjølkesyregjæring vil gi lavere pH.
 • Unngå opphold i innlegging, dekk til dersom opphold er nødvendig.
 • God pakking/pressing, god kutting og rask dekking er avgjørende. Sørg for at dekke/press er helt lufttett.
  • For rundballer må en sørge for tilstrekkelig innpakking. 8 lag plast er anbefalt.
 • Ideelle innhøstingsforhold er sol og tørt klima.

 

Hvordan vårarbeid og høsting blir gjort, påvirker den hygieniske kvaliteten

Dersom sporer er en utfordring for mjølkekvaliteten, er det viktig å legge vekt på det forebyggende arbeidet. Det vises til brosjyren «Ensilering» som du finner ved å klikke her.:

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås