Meny

Store deler av geitenæringa samlet på Geilo

Foto: Ola Søgnesand
Foto: Ola Søgnesand

Geitedagene 2019 er over for denne gang. Et fullspekket program med faglige og politiske tema lokket i overkant av 140 deltagere til Geilo i helgen. Nytt av året ble Geitedagene innledet med UngGeit – en samling for nye og kommende geitebønder.

Av; Helga Kvamsås og Peder Buskenes

Geitebønder innledet geitedagene

Fra venstre på bildet ser vi Kirsti Skrattegård, Jorunn Teksle Gurigard og Åse Thune Majormoen som innledet om sin situasjon som geitebønder i dag. De ser verdien av samvirke og ønsker dialog og samarbeid med TINE for å se muligheter og potensiale i langt større grad enn i dag. Vi trenger TINE og vi trenger at TINE stiller opp for oss. Vi må stå sammen og løfte i flokk og få fram geita som odelsjenta i Norsk landbruk, ble det sagt fra podiet.

Tre geitebønder

Foto: Ola Søgnesand 

Ny styreleder på besøk - ønsker dialog

Som relativt fersk styreleder hadde Marit Haugen sitt første innlegg på geitedagene. Haugen la vekt på at hun ønsket god kommunikasjon og dialog med geiteprodusentene framover. Hun fremhevet TINE som en av de største merkevareselskapene i fastlandsindustrien. Dette gir muligheter, men vi må gjøre i det ilag, sa Haugen. Vi kan ikke alltid gjøre noe med omverden, som økt import, nye trender osv, men vi kan gjøre noe med TINE. Det må vi konsentrere oss om. Tøffe tider kommer og vi må stå sammen og heie på hverandre.

Videre ga Haugen innblikk i den nye strategien til TINE, og hva den har og si for eiere og selskap. Spennende satsinger er på gang. Fremover er det nødvendig med både effektivisering og vekst.

Geiteprodusentene tok den nye styrelederen godt imot, men har forventninger og krav til TINE om økt engasjement for geiteproduktene. Her kan du se Marit Haugen sin presentasjon på geitedagene.

Marit Haugen på geitedagene

Foto: Ola Søgnesand 

Hvor er den norske geiteproduksjonen om 10 år?

Hvor er den norske geitemelkproduksjonen om 10 år? Det var hovedspørsmålet for den politiske debatten.

På bildet fra venstre: Kjell Erik Berntsen, leder i NSG, Marit Haugen, styreleder TINE, Kjersti Hoff, Norsk bonde- og Småbrukarlag og Bodil Fjelltveit, styremedlem i Norges Bondelag.

Enigheten var stor om at norsk geitemjølkproduksjon har ei framtid i norsk landbruk. Alle framhevet betydningen av bruk av beiteressursene i landet, - geita er unik. Utmarksbeiting er en viktig del av legitimiteten til norsk geitehold.

GEitedagene 2019 - politisk debatt

Foto: Ola Søgnesand 

UngGeit - en suksess

Nytt av året ble unge og kommende bønder invitert til UngGeit i forkant av geitedagene. Programmet hadde en god miks av faglige og sosiale aktiviteter. Snaut 40 deltagere så det interessant nok til å delta og tilbakemeldingene fra tre av deltagerne forteller at dette var et godt tiltak.

Videointervju; Kari Sofie Asmyhr Østen. Redigering: Øystein Syrstad

 

Fra ett av fagforedragene på UngGeit

Fra Unggeit

 

Arrangører;

Norsk Sau og Geit(NSG) arrangerte i samarbeid med TINE og fylkeslaget i Buskerud Geitedagene 2019. I tillegg var Landkreditt, Nortura og Felleskjøpet med som arrangører av UngGeit.

Presentasjoner på geitedagene finner du i listen under

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås