Meny

Samordnet rådgiving bidro til nytt geitefjøs i Storfjord

Jonny Pedersen i Storfjord er godt fornøyd med den nye driftsbygningen. Både røkter og geiter trives godt. Transportband og kraftfôrautomater gjør fôringa enkel og lettvint. De nye vanningstrauene funger godt med rikelig tilgang på rent vann. Melkestall som er adskilt fra dyrerommet gjør det også lettere å holde melkinga hygienisk og enkel for melkeren.
Jonny Pedersen i Storfjord er godt fornøyd med den nye driftsbygningen. Både røkter og geiter trives godt. Transportband og kraftfôrautomater gjør fôringa enkel og lettvint. De nye vanningstrauene funger godt med rikelig tilgang på rent vann. Melkestall som er adskilt fra dyrerommet gjør det også lettere å holde melkinga hygienisk og enkel for melkeren.

Jonny Pedersen i Storfjord har i mange år vurdert å bygge nytt geitefjøs. Nøkkelrådgiveren Tom Arne Steinberg hadde tro på prosjektet og lovet Pedersen god støtte underveis i utbygginga. Pedersen tok han på ordet. Les hvordan de gjorde det.

Etablerte kundeteam

Først ble det laget et kundeteam som hadde til formål å hjelpe Pedersen fram til et endelig løsningsforslag. I tillegg til Steinberg inngikk Marit Gåre, byggplanlegger hos Landbruk Nord og Knut Hovet driftsplanlegger i TINE rådgiving. Dette ble en prosess med flere møter og utarbeiding av ulike alternativer før utbyggeren vart fornøyd. 

Videre bisto kundeteamet med tilreggingen mot bank og Innovasjon Norge for å sikre finansiering av utbyggingen.  Pedersen benyttet også kundeteamet aktivt i prosessen mot leverandørene i innhenting og vurdering av tilbud, samt utforming av kontrakter.  

Sanerte besetningen

Samtidig med utbyggingen valgte Pedersen å sanere hele geitebesetningen.  Det innebar innkøp nye kje som stilte høye krav til smittsikringa. Bonden valgte derfor å utvide kundeteamet med veterinær Kay Roger Fjellsøy. I selve rekrutteringen fikk han viktig drahjelp fra Kjefjøsprosjektet ved Hans Mørstad.

Veien videre

I tillegg til å koordinere kundeteamet har Steinberg også fungert som en sparringspartner med utbygger gjennom hele byggeprosessen.  - Selv om det meste gikk etter planen var vi godt rustet til å ta utfordringer som dukket opp underveis. Disse løste vi godt sammen, sier Steinberg.   

Steinberg og Pedersen har hatt fokus på inntekter til bedriften både under og etter bygginga. Planer for oppfølging av drifta og videreutvikling ble lagt helt i starten av prosessen og følges nå opp.

 Forsidebilde  3

Bildet: Jonny Pedersen er godt fornøyd med kunsten.

Rådgiver forsøker å finne steiner

Bildet: Nøkkelrådgiver Tom Arne Steinberg på jakt etter to steiner. Framtida kan være usikker for mange...

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås