Meny

Råd om beite til melkegeit

Hvordan sikre best mulig tilvenning til beite og god utnytting av beiteressursene til geit? Her kan du lese om Topp Team Fôring Geit sine anbefalinger for beitesessongen.

Tidlig beiteslipp og god overgangsfôring er viktige faktorer. Seinere er kunsten å tilpasse kraftfôrmengdene slik at geitene har så høgt beiteopptak som mulig samtidig som de opprettholder god ytelse og mjølkekvalitet. Kraftfôrnivå og beiteaktivitet henger nøye sammen.

 

Anbefalinger

 • Sjekk klauver før beiteslipp. Klipp/skjær om nødvendig slik at geitene kan bevege seg godt i beitet.

 • Gradvis overgang fra innefôring til beite. Ideelt sett bør geitene ut kun få timer om dagen i starten, gjerne så fort det er grønt ute. Etter hvert som beitevekstene utvikles kan beitetida utvides og innefôring og kraftfôrmengder trappes ned. Kombiner tilnærmet full innefôring og beite i minst 1 uke for å sikre godt vommiljø og at vommikrobene får nødvendig tid til å tilpasse seg nytt fôr. Bruk spenesalve med solfaktor i fint vær for å unngå solbrente og såre spener.

 • Trapp ned kraftfôret i takt med at geitene tar mer beitevekster, for eksempel med 0,3-0,4 kg over 5-7 dager. Begrens antall besøk i kraftfôrstasjoner. Stasjonene bør stenges av en periode på dagen/kvelden for å stimulere til beiting.  

 • Tilby variert og godt beite for å unngå dårlig vommiljø. Tilgang til lauv, kvist og bark i tillegg til grasvekster av god kvalitet gir geitene muligheter til å regulere fiberopptaket og sikre godt vommiljø. De kan bruke mer enn halvparten av beitetida til å ete på tre, busker og kratt og mindre enn halvparten av tida til å beite på gras og urter i et variert utmarksbeite.

 • Kraftfôrmengder i beitetida må tilpasses beitekvaliteten og hvordan geitene går i beitet. Tabellen nedenfor kan brukes som utgangspunkt for hvor kraftfôrnivået kan ligge ved ulike ytelser og beitekvaliteter. Der geitene går langt i beitet kan energibehovet være større enn ytelsen tilsier. For eksempel vil ei geit som går 6 km med en høgdeforskjell på 100 meter bruke ca 0,3 FEm bare til bevegelse. Kraftfôrmengdene bør uansett ikke overstige 1 kg per geit per dag da det vil redusere beiteopptaket betydelig.

 Tidlig beiting - tabell

*) Kraftfôrmengder over 1,0 kg per geit per dag anbefales ikke i beiteperioden da det vil redusere beiteopptaket betydelig.

 • Velg kraftfôrblanding med rett proteinnivå. Proteininnholdet i kraftfôret kan være lågt i første del av beiteperioden, da graset er ungt og næringsrikt. Utover sommeren synker proteininnholdet i beitevekstene betydelig, og erfaring viser at fra ca 1.august er proteinnivået så lågt i de fleste beiter (med unntak av håbeite) at kraftfôret som brukes bør ha positiv PBV.

 • Følg med på utvikling i ytelse, mjølkekvalitet og hold. Dersom geitene tar opp mindre fra beitet enn forventa faller ytelse og tørrstoffinnhold raskt og innholdet av frie fettsyrer kan stige, spesielt om geitene har lite kroppsreserver å mobilisere. Hvis fettprosenten faller til 3,5 eller lavere og/eller innholdet av frie fettsyrer kommer over 1,2, er det nødvendig å sette inn tiltak. Økt beitetilgang eller tilleggsfôring med grovfôr er mest effektivt, eventuelt økte mengder med fiberrikt kraftfôr dersom det ikke er mulig å øke grovfôrtilgangen. Geitene bør ikke tape for mye hold i sommermånedene dersom paringssesongen er i august/september.

 • Gi helst tillegg av annet grovfôr framfor økte kraftfôrmengder i perioder med liten beiteaktivitet. Geitene er som kjent lite ivrige til å beite i regnvær og i stekende sol og sterk varme. Hvis det er praktisk mulig er det er langt bedre å gi tilleggsfôring med annet grovfôr enn å øke kraftfôrmengdene for å unngå dårlig vommiljø i perioder med liten beiteaktivitet. Tilgang på beite kveld/natt er en forutsetning for godt beiteopptak på varme sommerdager.   

 • Sørg for god tilgang til friskt drikkevann. God tilgang til friskt drikkevann er helt nødvendig både for normale kroppsfunksjoner, aktivitet i vomma og god mjølkeproduksjon.

 • Saltstein eller grovt salt skal være tilgjengelig hele beiteperioden. For lite salt reduserer appetitten og setter ned fôropptaket.

 • Mineraltilskudd kan være nødvendig når beitekvaliteten går ned mot høsten eller kraftfôrmengdene er under 0,5 kg per dag. Flere mineraler er viktige for brunst og drektighet og det er viktig å sikre tilførsel før og under paringssesongen.

 

 

Har du egne tips og erfaringer du ønsker å dele? Bruk gjerne kommentarfeltet under.

Kontakt også din TINE rådgiver om du ønsker råd om beitesesongen for din buskap!

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås