Meny

Prosjektrapport Friskere geiter

Sluttrapport Prosjekt Friskere Geiter 2001- 2015

Prosjekt Friskere geiter er fullført. Etter mange år med omfattende arbeid er norske melkegeiter fri for alvorlige kroniske smittsomme sykdommer og melkekvaliteten er bedre enn noensinne.  

Resultatene innebærer stor framgang for dyrevelferden og prosjektet har bidratt vesentlig til økt mulighet for verdiskapning i norsk geitehold. Dette er grunnleggende viktig for næringens og produktenes omdømme både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjekt Friskere geiter ble en suksess. Det å bygge kompetanse hos produsenter og feltpersonell, slik at saneringsarbeidet kunne gjennomføres, stilte store krav til samarbeid, tydelighet, utholdenhet, fleksibilitet og motivasjon. I kontinuerlig tett dialog mellom produsenter, feltpersonell og prosjektledelse samt myndigheter, nasjonale og internasjonale faglige støttefunksjoner har vi gjennomført denne formidable dugnaden.

Sluttrapporten er laget med tanke på å dokumentere både gjennomføring og resultater for ettertiden.

Tusen takk for innsatsen til alle som har bidratt i forbindelse med Prosjekt Friskere geiter!

                                                                Hold de friske geitene friske.

  

Molde/Oslo april 2016.

  

Liv Sølverød                                                                          Dag Lindheim

Leder helsetjenesten for geit                                                 Prosjektleder Friskere geiter

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås