Meny

Ny beitesesong for geit

Kunsten i beitesesongen er å bedømme kvaliteten på beitet og gi kraftfôr og eventuell tilleggsfôring med grovfôr ut fra det.

Registreringene av kraftfôrbruk i beitetida gir grunn til å tro at det er potensial for enda bedre utnytting av beiteressursene i mange buskaper. God utnytting av beite krever en bevisst kraftfôrstrategi. For høyt kraftfôrnivå i beiteperioden kan redusere beiteopptaket i stor grad. Men for lite kraftfôr kan også være uheldig, da en risikerer både lågt tørrstoffinnhold og høgt innhold av frie fettsyrer i mjølk i tillegg til redusert ytelse.

Kje på beite

  • Vaksinering to ganger om våren før beiteslipp for å forebygge pulpanyre/enterotoksemi. (Andre vaksinering rett før beiteslipp dersom kjea skal på håbeite om høsten.)
  • Gradvis overgang fra innefôring til beite. Tilgang til høy i minst to uker etter beiteslipp er gunstig.
  • Begrens kraftfôrmengdene tidlig i sesongen for å stimulere til beiting, maks 0,3 kg per kje per dag de første to ukene på beite.
  • Anbefalte kraftfôrmengder etter tilvenning til beite er 0,3-0,5 kg per kje per dag, avhengig av kvalitet på beitegras, tidspunkt i beiteperioden og størrelse og alder på kjea. Bruk en fiberrik kraftfôrtype, for eksempel kraftfôr til lam eller intensiv kjøttproduksjon.
  • Sjekk parasittstatus 4-6 uker etter utslipp der kjea går på avgrensa beiteområde med mange dyr og behandle hvis behov (Husk: rett dose til geit er lik to ganger sauedose).
  • Vei alle eller ei gruppe kje ved beiteslipp og innsett. Dersom kjeoppdrettet har vært godt i beiteperioden skal de ha lagt på seg 2,5- 3 kg per måned (80-100 gram per dag).

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås