Meny

Mjølkeerstatninger til kje

Det finnes mange varianter av mjølkeerstatninger til kalv, lam og kje på markedet. Det er store forskjeller i innhold og pris. Hva bør en se etter ved valg av mjølkeerstatning til kje, og hva er egentlig forskjellen mellom de ulike blandingene?

For å unngå overføring av eventuell smitte skal en fremdeles unngå samlemjølk fra geitene ved fôring av kje til påsett. Slaktekje kan få samlemjølk, forutsatt at de er oppstallet i egen binge med tette vegger eller i eget rom.

Ved valg av mjølkeerstatning gjelder det å finne typer som er mest mulig lik geitemjølk i sammensetning. Samtidig er pris viktig, og det bør helst være norske råvarer i blandingen.

Fett- og proteininnhold

Mjølkeerstatninger til lam og kje har høyere innhold av fett og protein enn blandinger beregnet på kalv. Tabell 1 viser innholdet i noen av de vanligste mjølkeerstatningene i handelen. Det er små forskjeller mellom blandingene til lam og kje. Fett- og proteininnholdet er om lag likt, og varierer fra 22 til 24 prosent. Til sammenligning har mjølkeerstatninger til kalv fra 16-18 prosent fett og 23-26 prosent protein.

Mineraler og vitaminer

Innholdet av mineraler og vitaminer er relativt likt i alle mjølkeerstatningene. Det er særlig mineralene kalsium og fosfor som er viktige til dyr i vekst. Begge inngår i beinvev, og er nødvendig for normal utvikling av skjelettet. Vitamin D og vitamin A er nødvendig for at kroppen skal kunne ta opp kalsium og fosfor.

Alle mjølkeerstatningene i tabell 1 er tilsatt både mineraler og vitaminer i tilstrekkelige mengder til kje.

Flere blandinger med norsk mjølkepulver

Av de oppgitte blandingene er det per i dag bare VitaMilk som produseres i Norge. Flere av de andre blandingene er basert på en andel norsk mjølkepulver, men produsert i utlandet. Både Pluss Ulla og Sprayfo Lam51 inneholder norsk mjølkepulver. Med norsk råvare reduseres toll på innsatsvarene og gir rimeligere produkter. 

Stor variasjon i pris

Pluss Pontus skiller seg ut som den klart dyreste blandingen. Den har også det høgeste innholdet av fett og protein. Med anbefalt blandingsforhold til kje (påsett) koster en liter ferdig blanda drikke kr. 6,18.

De andre blandingene er noe billigere og ligger relativt likt på pris. Ferdig blanda drikke til kje koster fra kr. 4,68 til 4,99 per liter.

Anbefaler mjølkefôring fram til kjeet veier minimum 11 kg

TINE Rådgiving anbefaler at tilveksten i mjølkefôringsperioden bør være 180-200 g/dag for geitekje og 220-260 g/dag for bukkekje. Ved normal fødselsvekt (3 kg) vil det si at kjeet skal legge på seg minst 7 kg før avvenning. Ved svært god tilvekst kan fem uker være nok for geitekje og kanskje ned mot fire uker for bukkekje. Hvilken tilvekst en kan oppnå vil avhenge både av type mjølkeerstatning og om er kjea er friske og har god appetitt. Ved mer moderat tilvekst kan seks ukers mjølkefôringsperiode være passelig.

Ikke undervurder betydningen av godt stell og miljø

Godt miljø er særdeles viktig i mjølkefôringsperioden for å oppnå best mulig tilvekst. Tørre, trekkfrie binger og god ventilasjon er godt smittevern. Alle forhold rundt mjølkefôring, kraftfôr, grovfôr og vann må ha god hygienisk standard. Det bør ikke være mer enn to ukers forskjell i alder på kje i samme binge og kjea må ha god anledning til å være i aktivitet.

Hvilken mjølkeerstatning bør en velge?

Mjølkeerstatninger med høyere innhold av fett og protein gir mulighet til kortere mjølkefôringsperiode. Det er likevel såpass små variasjoner i innhold at det ikke gir grunn til å anbefale en blanding framfor andre. Det viktigste er å velge en type beregnet på lam og kje, følge med på tilveksten og avvenne kje når de har nådd 11 kg levendevekt. 

Aktuelle mjølkeerstatninger til kjeMjølkeerstatning kje pris pr ferdigblandet drikke

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås