Meny

Kunsten å ligge et skritt foran - fôring av unggeiter

Store unggeiter. Vei unggeitene ved innsett. Foto: Hege Gonsholt
Store unggeiter. Vei unggeitene ved innsett. Foto: Hege Gonsholt

Gi unggeitene høve til å vekse godt fram mot første kjeing. Vei unggeitene ved innsett og grupper etter storleik! Her finn du kva for ei vekt dei bør oppnå ved ulik alder.

Unggeitene har framleis eit godt vekstpotensiale utover hausten etter innsett. Gruppering etter storleik og vekt er naudsynt for å sikre at alle dyr får nok fôr og jamne ut skilnader i vekt etter beiteperioden. Det er mulig å oppnå vektauke på 15 – 18 kg i løpet av 3- 4 månader. Mot slutten av drektigheten vil forsterproduksjonen kreve ekstra energi og protein men ein kan ta sikte på at unggeitene kan vekse godt fram til ca 1 ½ mnd før første kjeing.

Vei unggeitene ved innsett

Vekter ein bør oppnå ved ulik alder for geiter som skal kjee ved 12 måneders alder med en levendevekt på 45-50 kg

 Tabell - geit - unggeiter vekt

Eksempel på fôrplan til unggeiter frå ca 7 måneders alder og fram til 3-4 veker før kjeing. Ynskjeleg vekt ved kjeing som årsgamle: 45-50 kg.

 Geit - vekst - tabell

Fri tilgang til vann av god kvalitet, saltstein og mineral/vitaminblanding

1) Grovfôr av god kvalitet, helst over 0,87 FEm/kg tørrstoff og minst 14% råprotein.

2) Kje som får 0,5 FEm kraftfôr eller mindre kan få kraftfôrblandinger beregnet til mjølkegeiter.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås