Meny

Kjeoppdrett fra null til fire måneder

Kraftfôr, høy og lauv fra dag èn.
Kraftfôr, høy og lauv fra dag èn.

Kjea er framtida i fjøset og nå er kjeinga i full gang mange steder. I januar, februar og mars kjear om lag 80% av alle geiter i landet. Ein god plan og gode rutiner ved kjeing og for fôring og stell, gir det beste utgangspunktet for at kjea skal halde seg friske, vekse godt og bli gode produksjonsdyr.

Topp Team Fôring Geit gir deg i denne presentasjonen faglege tilrådingar om oppdrett frå kjea er fødde til dei er fire månader. Her kan du sette opp eigne mål for tilvekst og fôrforbruk, notere resultata og sjekke om det går etter planen.

I «Noteringsliste for kje» kan du notere viktige hendingar som avhorning, vaksinering , avvenning , helse og tilvekst og få god og systematisk oversikt over alle kje.

I reknearket «Berekning av tilvekst» får du berekna tilveksten i g/dag for mjølkeperioden og for perioden frå avvenning til fire mnd når du veg kjea og legg inn levandevektene.

Vi vonar presentasjonen kan vere til nytte og gi deg ekstra inspirasjon til å vege og vurdere kjea, og diskutere og utveksle erfaringar både med rådgjevar og andre geitehaldarar.

(Ved å ta opp presentasjonen "Målretta fôring og stell av kje frå fødsel til fire måneder" i visningsmodus kan du klikke deg direkte inn på det kapittelet du ynskjer via lenkene på side 1).

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås