Meny

Kalkulator for berekning av geometrisk middel

Kalkulator for berekning av geometrisk middel celletal og bakterietal i geitmjølk er no tilgjengeleg .

Avrekning for celletal og bakterietal er basert på geometrisk middel . Ved hjelp av kalkulatoren kan du  legge  inn eigne analyseverdiar og finne geometrisk middel av analysene til ei kvar tid. Du kan ved å prøve deg fram, finne kva nivå du må ha på siste analyseverdi i månaden for til dømes å greie kravet til elitemjølk.

Bakterier

Bakterieinnhold analyseres som antall enkeltbakterier pr. ml. Resultat under 50 000 inngår som 50 000 og resultater over 4 000 000 inngår som 4 000 000 ved beregning av avregningsverdi.

Avregningsverdien skal være det laveste av geometrisk gjennomsnitt av de seks siste analysene,  eller geometrisk gjennomsnitt av analysene i avregningsmåneden. Prøver eldre enn fire kalendermåneder legges ikke til grunn for avregning. Det avregnes ikke for bakterier i måneder uten analyseresultat. For ku- og geitemelk benyttes samme analysemetode. Det er samme grenser mellom avregningsklasser og grenser for midlertidig hentekarantene og ordinær hentestopp. 

Kalkulatoren finn du på fast plass bak login, under "Resultater og rapporter" og "Geit".

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås