Meny

Godt kjeoppdrett er viktig!!

Mette og tilfredse kje.
Mette og tilfredse kje.

Fôring og stell av kjea under oppdrettet har stor betydning for ytelse og mjølkekvalitet i første laktasjon. For å få robuste og produktive dyr som kjeer årsgamle må vi ha fokus på god oppdrettsfôring og godt miljø hele første leveåret.

Her er noen tips fra fødsel til ca. 4 måneder:

1. Riktig fôring er avgjørende når det enmaga kjeet skal utvikle seg til en god drøvtygger

2. Sett mål for ønsket vekt og kontroller tilvekst underveis.

Ha fokus på følgende punkter:

  • Råmjølk, gi minst 2 dl helst innen 2 timer (totalt 6 dl første døgn)
  • Kjea bør drikke 1.2-1.5 liter pr dag ved individuell tildeling eller ha fri tilgang på mjølk i minst 6 uker
  • God plass, trekkfrie liggeplasser på tett underlag
  • Tilgang på kraftfôr, fint grovfôr og vann fra første leveuke
  • Uansett fôringsmåte: vær nøye med renhold av fôringsutstyr!
  • Styr avvenning etter størrelse og vekt i tillegg til alder
  • Vaksinering mot pulpanyre anbefales
  • Kjea skal ha fri tilgang på temperert vann og salt

Godt hold og levendevekt på 45-50 kg som åringer

Unggeitene bør ha nådd minst 85 % av voksenvekt første året. Hvis vekta av ei voksen geit er 55 – 60 kg, betyr det at unggeita bør veie 45-50 kg og være i godt hold ved første kjeing. Levendevekt ved første kjeing har betydning både for ytelse og mjølkekvalitet i første laktasjon. Store åringer i godt hold har høyere ytelse, høyere fettprosent og lavere innhold av frie fettsyrer i mjølka enn mindre åringer i dårligere hold.

Fôropptaket er den faktoren som har har størst betydning for mjølkeytelsen. Store geiter har større vom og dermed bedre forutsetninger for høyt fôropptak enn små geiter. Videre vil unggeiter som er store ved første kjeing trenge mindre energi til å vokse i andre leveår. Store geiter har større vedlikeholdsbehov, men dette er relativt sett av mindre betydning enn et økt fôropptak.

Anbefalt vektutvikling de første månedene

Tilvekst i mjølkefôringsperioden bør være 170-190 g/dag for geitekje og 180-200 g/dag for bukkekje (avvenning ved 6-7 ukers alder). Geitekje på 2 måneder bør veie 12-14 kg og bukkekje på samme alder 14-15 kg dersom fôringa i mjølkeperioden har vært god.

Fram til 4-5 måneders alder bør geitekjea ha lagt på seg ytterligere 10-12 kg og veie 24-26 kg.

 
Alder i måneder Vekt, kg
1 8-9
2 12-14
3 18-19
4 22-25

Kontroll av tilvekst

Veg eit representativt utval av kjea underveis i mjølkefôringsperioden og ved avvenning for å kontrollere om en har oppnådd ønsket tilvekst i perioden. Videre vil veiing ved ca 4 måneders alder vise om en har lykkes i god overgang til fôring med kraftfôr og grovfôr og om drøvtyggerfunksjonen er godt nok utviklet.

Avvenning fra mjølk

Styr tidspunkt for avvenning etter størrelse og tilvekst, ikke bare etter alder! Kontrollèr tilvekst etter ca 6 uker med mjølkefôring.  Kjea bør ete minst 0.1-0, 2 kg kraftfôr og noe grovfôr før avvenning. Kje som går på automat eller kjebar/smokkbøtter  bør avvennes brått.

Reduser aldri det anbefalte blandingsforholdet for melkeerstatning.

Fôring etter avvenning

Fôring etter avvenning: TINE anbefaler fri tilgang på kraftfôr og grovfôr av god kvalitet fram til 4 – 5 måneders alder. Kraftfôret må fremdeles være en type som brukes til dyr i vekst.  I tillegg bør det ha høy andel fiber og moderat stivelsesinnhold. En må uansett følge med på gjødselkonsistens og justere fôring ut fra dette. I besetninger som har kjeing om høsten, vil kjea bli 6 – 7 måneder ved beiteslipp. Fra 4-5 måneders alder og fram til 6 – 7 måneder, er det i disse besetningene aktuelt å begrense tilgangen til kraftfôr til max 0,7 kg i gjennomsnitt pr. kje pr. dag.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås