Meny

Fjøsskole i geitefjøset

Konseptet «Fjøsskole» er hentet fra Danmark, men har vært arrangert for sau– og storfeprodusenter i noen år i Norge. På Sunnmøre startet vi i 2015 landets første fjøsskole for geiteprodusenter. En gruppe på sju produsenter har møttes jevnlig hjemme hos hverandre for å være hverandres rådgivere

Når produsentene treffes til fjøsskole, starter vi med en fjøsrunde hvor vi ser på aktuelle problemstillinger som dagens vert har valgt å fokusere på. Etterpå samles vi rundt kjøkkenbordet for faglig diskusjon og en matbit. Det går heller ikke an å samle en gjeng med engasjerte geiteprodusenter uten å komme inn på politikk og næringas utvikling, men selvfølgelig også for å spise gode geiteprodukter.

Mange praktiske tips

Vi har vært inne på mange ulike tema gjennom møtene. Et tema vi kom inn på var speneskader. Trengsel ved innslipp og ved kraftfôrautomater, ble identifisert som en faktor som kan føre til bittskader på spenene. Det ble foreslått gruppering av geitene slik at førstelaktasjonsgeitene får egen binge. Praktiske tips for hvordan rampa kan bygges om for å skape mindre uro ved innslipp til melking, var også et forslag fra gruppa. Dyretettheten ble av verten selv indentifisert som den viktigste faktoren. I starten av laktasjonen er det litt for mye dyr, og dette skaper mer stress.

 

Fjøsskole_geit_2

Et gjengangertema i mange av fjøsene har vært geitenes kreative metoder for å lure til seg kraftfor fra kraftforautomatene. Med dette følger diare-problemer. Også her kom mange røvertriks til hvordan man kan unngå dette. Kreative dyr krever enda mer kreative produsenter!

Funksjonstest

Når det kommer til jurhelsestyring, har mange kommet godt i gang med å innføre «Godt jur» i besetningen, mens andre er mer avventende. Sinbehandling har vært gjennomført med god effekt hos enkelte, mens andre i gruppa foretrekker å slakte ut geiter med smittsomme bakterier. «Det viktigste er at vi vet hvilke geiter som har S.aureus, og gjør noe med dem». Trenger vi egentlig å ta årlig funksjonstest på anlegget når det har vært sjekket én gang? Det er en god forsikring, mener noen i gruppa. Det er unødvendig at feilbelastning av spenene skal føre til mastitter og spredning av S.aureus.

Gjensidig læring

Etter fjøsrunden samles vi rundt kjøkkenbordet, og diskusjonen fortsetter. Produsentene har mye å bidra med overfor hverandre. Spesielt mange praktiske og kreative løsninger kommer fram når så mange produsenter sitter sammen. Kanskje er det også lettere å ta til seg råd fra andre som er i samme situasjon. Det er vanvittig mye kompetanse rundt bordet, og mange er så flinke hver for seg. Likevel drives mange av brukene forholdsvis ulikt, og dette bidrar til at ideer kan snappes opp og prøves ut hjemme.

Det er også lett å bli blind på måten en selv driver på. Å se andres resultater og drift fører ofte til at noe av det man lærer på fjøsskolen omsettes hjemme. Tilbakemeldingene fra deltagerne har vært positive, og det er spesielt kombinasjonen av fag og sosialt samvær som trekkes fram.

Ønsker du at vi starter opp Fjøsskole i ditt område? Gi beskjed til din faste rådgiver i TINE.

Fjøsskole_geit_3
 Fôringssystemer vekker alltid stor interesse på fjøsrunden 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås