Meny

Fôring med lite grovfôr til geit

Avlingssvikt på grunn av tørkesommaren gjer det aktuelt å tenke fôringsopplegg som innebærer mykje kraftfôr og lite grovfôr komande sesong.

Dei som har svært stor avlingsreduksjon må også prøve å skaffe seg meir grovfôr for å sikre geitene nok fiber til at vomma skal fungere normalt. Nok struktur er viktig for tilstrekkeleg tyggeaktivitet og høg spyttproduksjon for buffring av vomma, særlig i ein situasjon der ein må bruke meir kraftfôr.

Stor variasjon

Det er stor variasjon i omfanget av avlingssvikt. Størst mangel har nok geitebruka i Buskerud, Oppland, Hedmark og delvis Telemark.  I vestlansfylka er situasjonen betre men også her er det områder og enkeltbruk som opplever avlingsreduksjon på meir enn 50 %. Ein del har gjødsla på etter 2. slått og vil i år også ta ein 3. slått og har enno ikkje har full oversikt over kor mykje grovfôr dei får til disposisjon.

Trykk her for å lese om

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås