Meny

Bakterier i geitmelk – erfaringer så langt

1.1.2017 ble telling av bakterier i tankmelk med bactocount også tatt i bruk på geitmelk. Melkekvalitetsrådgivere jobber med geiteprodusenter som har bakterietall over 100 000. Av de som har kommet over grensa har flere fått god effekt av målretta tiltak.

Bactocount teller bakterier enkeltvis og er en mer nøyaktig og raskere metode enn telling av kolonidannende enheter som har vært brukt tidligere. Ved avregning er øvre grense for Elitemelk 100 000 bakterier.

Geometrisk gjennomsnitt av siste 6 analyser danner avregningsverdi

Grensene ved avregning med hensyn til bakterieinnhold er identiske for geitmelk og kumelk, og avregningsverdien skal være det laveste av geometrisk gjennomsnitt av de 6 siste analysene eller geometrisk gjennomsnitt av analysene i avregningsmåneden.. For mer detaljer henvises til kvalitetsregelverket gjeldende fra 01.01.2017. Åpne regelverket her

Øvre grense for elitemelk er 100 000 bakterier

I og med at ingen ved utgangen av januar hadde 6 analyseresultater å bli avregnet etter (se link over), er det heller ingen som så langt har blitt nedklasset pga. bakterietall. Ved avregning er øvre grense for Elitemelk 100 000 bakterier.  I januar 2016 ble det analysert 381 prøver fra 146 besetninger. 17,8 % av besetningene hadde da analyseresultat over 20 000 cfu/ml (daværende elitemelkgrense). I januar 2017 ble det analysert 421 prøver fra 152 besetninger.

Rådgivere følger opp besetninger og kartlegger årsaker  

I perioden 1. januar til 10. februar 2017 var det 171 geitmelkprodusenter som hadde leveranse og analyser av tankmelk. 28 av disse (16,3 %) hadde minst 2 prøver med bakterietall over 100 000. Fagrådgivere for melkekvalitet har hatt dialog med 27 av de 28 besetningene og det er kartlagt årsaker, tiltak og observert effekt.  13 tilfeller skyldtes i hovedsak jurhelseutfordringer, i 10 tilfeller var hovedutfordringen reinhold av / feil på melkeutstyr og i 4 tilfeller var det en kombinasjon av disse.

6 av besetningene var i avslutning på laktasjon og er nå i sinperiode. 14 besetninger har fått god effekt av tiltakene, og bakterietallet er under 100 000. I 8 av besetningene pågår det fortsatt arbeid, så effekten av tiltakene er foreløpig ikke målt.

Ta kontakt med en melkekvalitetsrådgiver

Det er viktig at alle som er i sinperiode nå forbereder seg godt til oppstart av ny laktasjon.Både med tanke på kjeingshygiene (det er ofte stort smittepress i fjøset i forbindelse med kjeing), melkingshygiene, systematisk jurhelsekontroll og at melkingsutstyr er sjekket og godt vasket før det tas i bruk igjen. God jurhelsestyring vil være viktig for bakterietall i tankmelk målt med bactocount. Kolonitellingsmetoden er mindre nøyaktig for å angi mengde stafylokokker og streptokokker (vanlige mastittbakterier).

Vi oppfordrer geiteprodusenter som har utfordringer med eller spørsmål om bakterier i tankmelk å ta kontakt med Tine Rådgiving ved Fagrådgiver melkekvalitet for diskusjon og rådgiving.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås