Meny

Avregningsverdi for bakterier i geitemelk

Det har kommet inn en del henvendelser fra geiteprodusenter om tolkning av regelverket for bakterier. Spesielt er spørsmålene knyttet til antall analyser etter opphold av leveranser.

Regelverket sier; Avregningsverdien skal være det laveste av geometrisk gjennomsnitt av de 6 siste analysene eller geometrisk gjennomsnitt av analysene i Avregningsmåneden. Prøver eldre enn 4 kalendermåneder legges ikke til grunn for avregning.

Det må foreligge minst 6 bakterieanalyser før det avregnes. Ved opphold i leveranse der en ikke har prøver 4 mnd tilbake som kan gå inn i geometrisk middel, så skal det foreligge minst 6 nye analyser før avregning for bakterier.

Eksempel;

Ved stopp i leveranse i september 2017: Ingen prøver i oktober, november, desember, og bare to prøver i januar 2018. Det gir ikke avregning for bakterier i januar 2018. 

Trykk her for å gå til kvalitetsregelverket

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås