Meny

Analyser av sporar i geitmjølk

Foto: Helga Kvamsås
Foto: Helga Kvamsås

TINE har i 2017 starta ei kartlegging av sporedannande bakteriar i geitmjølk. Desse bakterietypane kan gi alvorlege kvalitetsfeil i ferdige produkt, både i ost og konsummjølk.

Fram til no er sporeinnhaldet berre målt i kumjølk og har vore ein del av kvalitetsbetalingssystemet for kumjølk i fleire år.

TINE registrerer at sporeproblemet er aukande og vraking av mjølk og ferdige produkt grunna sporeproblem er svært kostbart. Industrien ynskjer naturleg nok å få oversikt over tilstanden m.o.t sporeinnhald også i geitmjølka..

Analysene som no vert gjort av sporer i geitmjølk er eit kartleggingsarbeid og vi presiserer at analysene ikkje gir konsekvensar for kvalitetsbetalinga.

Det er heller ikkje planar om at sporeanalyser skal inngå som ein del av kvalitetsbetalingsystemet i 2018. Kartlegginga av sporenivået i geitmjølk og konsekvensane for produktkvaliteten vil vere grunnlag for å gjere slike vurderingar seinare.

I vedlagte artikkel kan du lese om:

  • Kva er sporar ?
  • Konsekvensar for produktkvalitet
  • Tiltak for å unngå sporar
  • Analysemetodar og plan for prøvetaking i geitmjølk

Trykk her for å åpne artikkelen

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås