Meny

Vellykket ensilering av gras

Framsida av ensileringsbrosjyra. Lenke til brosjyra er nederst i artikkelen.
Framsida av ensileringsbrosjyra. Lenke til brosjyra er nederst i artikkelen.

Topp Team Fôring har laget en brosjyre om ensilering av gras og hva som skal til for å få et mest mulig vellykket fôr med hensyn til gjærings- og hygienisk kvalitet.

Våre anbefalinger er basert på mange års erfaringer og statististiske vurderinger av fôranalyser som er lagret i TINE-systemet (Norfor-FAS). Nedenfor er utdrag fra brosjyra om våre anbefalinger for bruk av ensileringsmidler under gitte forhold.

Anbefalinger ved ensilering i siloer

Vi mener det alltid skal brukes ensileringsmiddel i plan- og tårnsiloer. Dette fordi en mislykka gjæring vil få konsekvenser for et stort fôrparti. Det er avgjørende for et godt resultat at pH-senkinga i grasmassen går så raskt som mulig i startfasen.

Vi anbefaler (se Tabell 1):

 • Fortørking til maksimum 30-35 % tørrstoff
 • Bruk et reint maursyrebasert middel, eventuelt tilsatt mugg og sopphemmende midler (Syre pluss) men fortrinnsvis ved høyere tørrstoff fordi dette er et dyrere produkt. Biologiske midler tilsatt mugg/gjærhemmende stoffer kan brukes ved tørrstoff over 30 %. Ved problem med etanol tilsett propionsyre/midler tilsatt propionsyre.
 • Følg anbefalt dosering
 • Høy syre-dosering ved lav tørrstoffprosent, liten høstekapasitet/lang transport, dårlig pakking i siloen, dårlig kutta og stivt plantemateriale, proteinrikt og sukkerfattig fôr, lite uttak per dag og ønske om høyest mulig grovfôropptak.
Tabell 1. Tårn- og plansilo: Anbefalt bruk av ensileringsmiddel ved ulike tørrstoffnivå i graset (grønn farge=anbefalt, rød farge=ikke anbefalt, orange farge=kan gå under gode høsteforhold og rask fortørking).
Tab 1 silo 

Anbefalinger ved ensilering i rundballer

I rundballer står vi friere ved valg av ensileringsmiddel enn i siloer. Både syremidler, andre kjemiske midler og biologiske midler kan brukes.

Vi anbefaler (se Tabell 2):

 • Fortørking til maksimum 35 % for å minimalisere tap
 • Ved tørrstoff under 25 % velg syre-preparat
 • Ved tørrstoff over 25-30 %: Velg ensileringsmiddel med sopp og mugghemmere (propionsyre, benzosyre, sorbinsyre eller salter av disse).
 • Følg anbefalt dosering
 • Ved smørsyresporer og forurenset gras: Velg kjemiske midler (Kofasil) som til en viss grad kan deaktivere smørsyresporer og andre mikro-organismer som følger forurenset gras – f.eks. listeriabakterien. Rask innpakking av rundballene er ekstra viktig ved bruk av Kofasil fordi disse ikke har direkte pH-senkende effekt
 • Ved etanolgjæring: Kjemiske midler eller midler med propionsyre.
Tabell 2. Rundballer: Anbefalt bruk av ensileringsmiddel ved ulike tørrstoffnivå i graset (rød farge=ikke anbefalt, grønn farge=anbefalt, orange farge=kan gå under gode høsteforhold og rask fortørking).

Tab2Rundb 

Unntaksituasjoner for ensileringsmiddel

Under gitte vilkår kan det være forsvarlig å kutte ut bruk av ensileringsmiddel i rundballer:

 • Ved sterk fortørking og bruk av 8 lag plast istedetfor 6 lag plast.
 • Når det er gode ensileringsforhold og fôret skal brukes i ekstensive produksjoner, f.eks. til sinkyr, drektige kviger og kastrater.
 • Når graset er gammelt, næringsfattig og relativt tørt.  
 • Når det er knapphet på grovfôr, og maksimalt grovfôropptak derfor ikke er viktig.

Generelt er ensileringsmiddel i «tørre» rundballer viktigst på gårder med rikelig arealgrunnlag, slik at et høyest mulig grovfôropptak betyr mye.

Sverre Heggset i Norsk Landbruksrådgiving har bidratt i brosjyra med stoff som omhandler høsteteknikker og fortørking.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås