Meny

Utnytt grovfôret maksimalt

Er du i tvil om du har nok prøvemengde, ta heller litt ekstra.
Er du i tvil om du har nok prøvemengde, ta heller litt ekstra.

Det rapporteres om gode grovfôravlinger og mange fôrer fortsatt med surfôr fra den gode fjorårssesongen. Generelt gjelder det nå å utnytte grovfôret maksimalt. Vurderer du å redusere kraftfôrandelen i rasjonen, legger årets sesong utvilsomt til rette for det. Gode representative grovfôranalyser er alltid et godt utgangspunkt når nye fôrplaner skal legges.

Den største utfordringen ser ut til å bli enorm variasjon i grovfôrkvaliteten mellom første og andre slått. Det tørre været mange opplevde under førsteslåtten ser også ut til å gi utslag på fordøyeligheten i graset. Derfor gjelder det å ha kontroll på grovfôrkvaliteten.

Ta grovfôranalyser

Det er viktig å ta ut en representativ prøve. Vi anbefaler uttak med prøvebòrr og sørg for at hver prøve består av flere delprøver, tatt ut i ulike steder av fôrpartiet. Delprøvene blandes godt og legges i en tett pose før innsending. Har du flere partier med grovfôr anbefaler vi at du deler disse i flere prøver.

Ta ut tre stikk med prøvebor i tre rundballer og bland prøven godt sammen i ei bøtte. Du kan også med fordel redusere ned prøven med kjeglemetoden. Fra rundballer er det en fordel å ta prøve både øverst/nederst og ytterst/innerst i rundballen. Dette fordi tørrstoffinnholdet kan variere i ballen.

Ved prøveuttak av surfôr fra tårn/plansilo bør en ta ut fem til sju stikk med prøvebor ulike steder i siloen. Ved plansilo er det viktig å variere uttak både i høyde og bredde, da det kan være ulike lag. Det aller beste er å bruke langt spesialbor som når et godt stykke nedover i siloen. Bland surfôret i ei bøtte og ta ut en prøve fra bøtta. Uten prøvebor kan en ta bort det aller øverste laget, ta en neve her og der rundt i siloen. Det kan også her være en fordel å ta ut prøve over flere dager eller ta ut litt prøve helst like etter uttak til fôring for å unngå skjemt fôr i prøven.

Til vanlig næringsanalyse trengs minst 300 gram prøve. Skal du ha flere analyser trenger vi ytterligere 100 gram per ekstra analysepakke. Er du i tvil om du har nok prøvemengde, ta heller litt ekstra. Vil du ha raskest mulig svar, er NIR-analyse det kjappeste. Enkelte analyser krever kjemiske metoder som gir sikrere resultater, men tar dobbelt så lang tid på grunn av analysemetodene som benyttes.

Nytt av året er også det nye laboratoriet Ofotlab. Deres analysesvar går også via NorFors database og vil havne som dine buskapsfôrmidler i TINE OptiFôr på linje med prøver sendt til Eurofins og Felleskjøpet Rogaland/BLGG. 

Kontroller lagerbeholdningen

Før du virkelig kan utfordre på grovfôropptak er det greit å ha mest mulig kontroll på grovfôrlageret. TINE Rådgiving har et eget verktøy (TINE Fôrdisponering) som kan benyttes til formålet. Med fôranalysene klare gir det god kontroll, så du kan utfordre kyrne dine maksimalt på grovfôropptak. 

Sett opp en fôrplan

Dersom du har rikelig med grovfôr og ønsker å utnytte dette potensialet til fulle for å redusere kraftfôrregninga, er det viktig å ikke bare gjette seg fram til riktig kraftfôrtype og kraftfôrnivå. Du har jo allerede tatt ut grovfôrprøver og da gjelder det å treffe riktig uten for mye prøving og feiling. TINE OptiFôr er utviklet gjennom mer enn ti år gjennom felles nordisk samarbeid i NorFor og er tilpasset våre kyr under våre fôringsbetingelser.

Regneeksempelet under viser at for ei NRF-ku på 600 kilo som melker 8 000 kilo energikorrigert melk, vil forskjellen utgjøre omtrent 1 000 kilo kraftfôr pr ku i løpet av laktasjonen. Da er det bare å finne fram kalkulatoren og gange med kraftfôrprisen og antall kyr så ser du hva du kan spare. Nå er vel ikke grovfôret gratis heller, men mesteparten av dyrkings- og høstekostnadene er faste og markedssituasjonen for salg av grovfôr ikke den beste? 

Fôropptak_ulik_surfôrkvalitet

Figur 1: Eksempelberegninger i TINE Optifôr (NorFor) viser at for ei modellku (NRF, 8000 kg EKM, vekt 600 kg) forskjellen i tørrstoffopptak av surfôr og kraftfôr mellom fri tilgang på godt grovfôr og begrenset mengde (90%) middels grovfôr.

Sjekk kyrne nøye

En typisk fôrplan som i regneeksempelet over forutsetter appetittfôring for å fungere. Det vil si at samtlige kyr, også de lavest rangerte, må kunne klare å ta opp den mengden grovfôr som TINE OptiFôr forutsetter. Ser du at ikke alle kyrne greier å produsere det fôrplanen forutsetter, må du vurdere hold og fôringsopplegg ytterligere. Feite kyr har ikke samme kapasitet og iver etter å ete grovfôr og må kanskje har mer kraftfôr for å holde ytelsen oppe.

Vi fôringsrådgiverne i TINE Rådgiving hjelper deg gjerne. Vi kan være det ekstra par med øyne som ser hvor skoen trykker. Det er veldig lett å bli litt blind i eget fjøs.   

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås