Meny

Start kvotetilpasningen i god tid

Harald Volden - Fagsjef i TINE Rådgiving
Harald Volden - Fagsjef i TINE Rådgiving

Mjølkeinngangen har så langt i 2015 vært veldig god og kvotefyllingsgraden ligger 2 prosent høyere enn de to foregående årene. Mange går derfor inn i kommende innefôringssesong med et høyt tempo, og flere bør vurdere å iverksette ulike strategier for å unngå å måtte gjøre raske og ulønnsomme kvotetilpassinger helt inn mot slutten av året.

Dagsytelsen i juli og august var i gjennomsnitt 24,9 kg/dag og det er 0,4 kg høyere enn i 2014.

Hva lønner seg økonomisk?


Tilbakemeldingene fra årets høstesesong viser at mange har gode avlinger og kvaliteten er jevnt over god. Det betyr at flere er i en situasjon hvor potensialet er å produsere over mjølkekvoten og samtidig ha overskudd av grovfôr. I en slik situasjon vil det være økonomisk interessant å senke kraftfôrnivået og oppnå en god produksjonsverdi på grovfôret. Den vil ligge på om lag 1,4 kg melk per kg ekstra grovfôrtørrstoff mot 1,8 kg for kraftfôr. Det kan i en slik situasjon være økonomisk interessant å senke mjølkeytelsen, for likevel å oppnå en høyere økonomisk differanse mjølk minus fôr, uttrykt i kroner per kg mjølk. Beregninger viser at gevinsten kan være 10-15 øre per kg mjølk. For mange kan dette være en interessant strategi for da går man inn i neste kvoteår med et tilstrekkelig antall kyr, og kyr som har en høy grovfôrkapasitet, samtidig som man unngår å produsere over kvoten.

Overskuddsmjølk til kalvefôr


Andre aktuelle tiltak for produksjonstilpassing er å gi kalvene «tankmjølk» istedenfor å bruke mjølkeerstatninger. Produksjon av kalvemjølk på «overskuddsmjølk» og grovfôr er økonomisk interessant.
Det kan også være aktuelt å ta et kritisk blikk på buskapen. Ta ut kyr med dårlig jurhelse, dårlige bein og dårlig jur. Det er imidlertid viktig å passe på at man ikke slipper besetningen for langt ned da det kan gå utover rekrutering og produksjon i neste kvotår.

Kjør TINE Mjølkeprognose


For flere vil de to første alternativene være mest aktuelle da det gir en best robusthet for å møte nest kvoteår. Uansett alternativ er det viktig å kjøre TINE Mjølkeprognose for å få en god vurdering av de ulike tiltakene, ikke minst få en økonomisk vurdering av de ulike alternativene. Ta derfor kontakt med Nøkkelrådgiveren din for videre diskusjon og oppfølging

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås