Meny

Start kvotetilpasningen i god tid

Harald Volden - Fagsjef i TINE Rådgiving
Harald Volden - Fagsjef i TINE Rådgiving

Mjølkeinngangen har så langt i 2015 vært veldig god og kvotefyllingsgraden ligger 2 prosent høyere enn de to foregående årene. Mange går derfor inn i kommende innefôringssesong med et høyt tempo, og flere bør vurdere å iverksette ulike strategier for å unngå å måtte gjøre raske og ulønnsomme kvotetilpassinger helt inn mot slutten av året.

Dagsytelsen i juli og august var i gjennomsnitt 24,9 kg/dag og det er 0,4 kg høyere enn i 2014.

Hva lønner seg økonomisk?


Tilbakemeldingene fra årets høstesesong viser at mange har gode avlinger og kvaliteten er jevnt over god. Det betyr at flere er i en situasjon hvor potensialet er å produsere over mjølkekvoten og samtidig ha overskudd av grovfôr. I en slik situasjon vil det være økonomisk interessant å senke kraftfôrnivået og oppnå en god produksjonsverdi på grovfôret. Den vil ligge på om lag 1,4 kg melk per kg ekstra grovfôrtørrstoff mot 1,8 kg for kraftfôr. Det kan i en slik situasjon være økonomisk interessant å senke mjølkeytelsen, for likevel å oppnå en høyere økonomisk differanse mjølk minus fôr, uttrykt i kroner per kg mjølk. Beregninger viser at gevinsten kan være 10-15 øre per kg mjølk. For mange kan dette være en interessant strategi for da går man inn i neste kvoteår med et tilstrekkelig antall kyr, og kyr som har en høy grovfôrkapasitet, samtidig som man unngår å produsere over kvoten.

Overskuddsmjølk til kalvefôr


Andre aktuelle tiltak for produksjonstilpassing er å gi kalvene «tankmjølk» istedenfor å bruke mjølkeerstatninger. Produksjon av kalvemjølk på «overskuddsmjølk» og grovfôr er økonomisk interessant.
Det kan også være aktuelt å ta et kritisk blikk på buskapen. Ta ut kyr med dårlig jurhelse, dårlige bein og dårlig jur. Det er imidlertid viktig å passe på at man ikke slipper besetningen for langt ned da det kan gå utover rekrutering og produksjon i neste kvotår.

Kjør TINE Mjølkeprognose


For flere vil de to første alternativene være mest aktuelle da det gir en best robusthet for å møte nest kvoteår. Uansett alternativ er det viktig å kjøre TINE Mjølkeprognose for å få en god vurdering av de ulike tiltakene, ikke minst få en økonomisk vurdering av de ulike alternativene. Ta derfor kontakt med Nøkkelrådgiveren din for videre diskusjon og oppfølging

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås