Meny

Slaktetilvekst i styringspanelet

Fra styringspanelet til en besetning med mål om å oppnå 580 gram tilvekst på oksene i løpet av 2015. Resultatet ble 593 gram. Det er over målet og markeres med en stjerne.
Fra styringspanelet til en besetning med mål om å oppnå 580 gram tilvekst på oksene i løpet av 2015. Resultatet ble 593 gram. Det er over målet og markeres med en stjerne.

Slaktetilvekst på okse er ett av målepunktene i styringspanelet. Statistikken viser at tilveksten på ung okse har økt fra 483 til 540 gram per dag de siste ti åra. Slaktevekta har vært rimelig stabil rundt 300 kg.

Resultatet av tilvekstøkninga er at oksene i 2015 i gjennomsnitt trenger 50 færre fôrdager før de slaktes. Dette er god ressursutnyttelse av både bygninger og fôrkostnader og bedrer økonomien i kjøttproduksjonen.

Stort potensiale

Selv om tilveksten klart utvikler seg i riktig retning, er det veldig stor variasjon mellom besetninger og ikke minst innad i besetningene. Dette forteller oss at det fortsatt er stort potensiale til forbedring som vi må utnytte.

Det er betydelig underdekning på norskprodusert storfèkjøtt, ettersom kutallet har falt nokså mye som følge av ytelsesøkningen i melkeproduksjonen. Nesten 90 prosent av slakteresultatene på ung okse vi har i Kukontrollen, er NRF okser etter mjølkekyr.

Slaktetilvekst_g_pr_dag
Figur 1: Figuren viser utviklingen i slaktetilvekst på ung okse (g/dag) de siste 10 årene

Eksempelet under viser resultatene hentet fra styringspanelet til en besetning som har hatt en veldig positiv utvikling det siste året. De hadde satt seg et klart mål om å oppnå 580 gram tilvekst på oksene i løpet av 2015. Resultatene viser 593 gram og er market med stjerne for flott måloppnåelse og en inspirasjon til videre innsats. Det er fortsatt noe å strekke seg etter.  

Klikker vi på tilveksten får vi fram grafisk oversikt som viser trendkurven for tilveksten over det siste året, eller om man ønsker det siste tre kalenderår. I dette bildet kan man også kombinere inn andre parametere som naturlig henger sammen med tilveksten som i dette tilfellet slaktealderen som viser betydelig nedgang.

 Målepunkt_slaktetilvekst

 

Trendkurve_tilvekst

Helt nederst kan vi også klikke oss videre inn for å se mer i detalj på slakteresultatene eller gå direkte til TINE Produksjonskontroll kjøtt:

TINE_produksjonskontroll_kjott

 

Her kan vi faktisk se at denne produsenten har vært aktiv med målebandet og faktisk målt brystmål på oksene sine for å sjekke om kalveoppdrettet holder mål.

 

Fôringa bør følge tilvekstkurven, ikke størrelsen

TINE Produksjonskontroll kjøtt viser utviklingen av slaktevekta (rød kurve) fram mot planlagt slaktevekt (rød prikk). Det som kanskje er vel så interessant når man skal planlegge fôringa, er om oksene klarer å følge tilvekstkurven (blå kurve) som vil føre fram til riktig slaktevekt ved en gitt alder.

Dette skjer ikke av seg selv. Det kreves nøye planlegging.

Vær i forkant

Du må kjenne alle fôrmidlene dine, ikke minst er det å kjenne grovfôrkvaliteten ekstremt viktig. Det er dumt å komme etterpå når det viste seg at oksene måtte gå to måneder lenger på fjøset før de oppnådde ønsket slaktevekt fordi grovfôret hadde vært dårligere enn antatt. Dette kunne vært unngått og flere okser kunne fått plass i fjøset om du hadde tatt grep og endret fôringa tidlig.

For seint mot slutten

Som det kommer klart fram av den blå tilvekstkurven i TINE Produksjonskontroll er tilveksten ekstremt høy fram til 10-12 måneder, for så å avta gradvis. Kurven vil naturlig nok variere med slaktealder i forhold til ønsket slaktevekt og det vil også være forskjeller mellom raser. Prøv selv og se hvordan den ser ut når du legger inn dine sett med forutsetninger!

Generelt kan vi vel si at den tilveksten du taper i den mest intensive vekstperioden er vanskelig å ta igjen mot slutten av framfôringstida. Riktignok vil oksene ha en viss evne til kompensasjonsvekst, men risikoen for å fôre på oksen for mye fett øker med alderen, spesielt gjelder det for NRF og de tidlig slaktemodne kjøttrasene.

Legg en fôrplan

For å lykkes godt med kjøttproduksjon er det like viktig å ha en god plan for fôringa av oksene som for mjølkekyrne. TINE OptiFôr Ungdyr er en egen modul for fôrberegning både for okser og kviger.

Sett deg et mål for ønsket slaktevekt ved en gitt alder. Ta ut surfôranalyser og kjenn alle fôrmidlene du skal bruke til oksene. TINE Optifôr beregner fôrbehovet i de ulike vekstfasene i forhold til målet du har satt. Har du behov for en sparringspartner med på veien har vi mange dyktige fôringsrådgivere som både kan hjelpe deg med planlegginga og ikke minst følge opp under marsjen.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås