Meny

Sett inn tiltak for å spare grovfôr

Gårdbrukere som  kan få mangel på fôr bør kontakte sin nøkkelrådgiver.
Gårdbrukere som kan få mangel på fôr bør kontakte sin nøkkelrådgiver.

Årets grovfôravling kan for mange bli mindre enn normalt. Det er viktig å planlegge eller starte tiltak for å spare grovfôr, både i sommer og i den kommende innefôringssesongen.

Anbefalinger

Vi anbefaler å ikke sende ungdyr og kyr til slakt før det er gjort en grundig vurdering om det er den økonomisk riktige strategien. Et av de beste tiltakene for å spare grovfôr er heller å øke kraftfôrmengden både til kyr og ungdyr. Spesielt oksene tåler intensiv fôring, og en sterkere og mer intensiv fôringsstrategi vil redusere daglig grovforbehov og antall fôrdager. Kraftfôrleverandørene har utviklet spesialblandinger som kan benyttes ved høye kraftfôrmengder, og som virker som grovfôrerstatter.

Trykk her dersom du lurer på tilgangen på frø og frøblanding fra Felleskjøpet

Gode verktøy

I TINE Rådgiving har vi mange gode verktøy som kan hjelpe til med planlegginga:

  1. TINE Melkeprognose er viktig for å tilpasse ku tallet til melkekvota.
  2. TINE Fôrdisponering er viktig for å skaffe seg en oversikt hvordan man best skal utnytte det innhøsta fôret i innefôringssesongen.
  3. TINE OptiFôr er et viktig hjelpemiddel for god fôrplanlegging til kyr og ungdyr for å optimalisere ytelsen og riktig fremfôringstid for å spare grovfôr.
  4. TINE Prissystem grovfôr for å vurdere riktig pris ved kjøp av grovfôr og samtidig vurdere om det er mer økonomisk lønnsomt å kjøpe kraftfôr.

Ta kontakt

Uansett hvilke tiltak du velger å satse på er det viktig å starte planleggingsprosessen så raskt som mulig. Ta kontakt med din Nøkkelrådgiver for å legge en god strategi!

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås