Meny

Mengde og kvalitet på grovfôret påvirker fôrsølet ved bruk av rundballehekk

Bruk av rundballehekk er en effektiv og arbeidsbesparende fôringsmetode, men kan føre til en del fôrsøl. Faktisk mer søl enn daglig fôropptak. Forsøk gjort på NMBU på sau viser at kvalitet og mengde grovôr i hekken påvirker fôrsølet mest. Det er naturlig å anta erfaringene kan trekkes til bruk av rundballehekk for geit.

Mengden fôrsøl var generelt stor, og tilsvarte faktisk mer en forventet daglig fôropptak som ligger rundt 1,75 kg TS per søye! Fire ulike rundballehekker ble brukt i forsøket, men det viste seg at design hadde liten effekt på fôrsøl. Den viktigste faktoren som påvirket mengden av fôrsøl var kvaliteten på grovfôret.

 

Diagram rundballehekk

 

Ved bruk av trevlerikt seint høstet grovfôr var det tydelig at søyene selekterte og valgte ut de bladrike plantedelene og la igjen stråene på bakken utenfor hekken. Ettersom geiter er enda flinkere til å selektere fôr enn sauer er det mest sannsynlig at vi vil få lignende resultater med fôring av rundballer til geiter. Ved å redusere mengden grovfôr som ble lagt i fôrhekken (halve rundballer) ble mengden fôrsøl også klart redusert!

Rundballehekker

Les et sammendrag av hele forsøket her. 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås