Meny

Husk kalvestellet i en travel tid!

Våren er her, og mye tid tilbringes utenfor fjøsveggene nå som utesesongen har startet. Døgnet har bare 24 timer, og arbeidsdagen er lang fra før, men husk å sette av nok tid til kalvestellet. Kalven er framtida i fjøset og grunnlaget for all videre produksjon. Høy overlevelse og godt kalvestell er en forutsetning for å få et godt økonomisk resultat.

Rutiner ved kalvestellet

Faste rutiner og et likt kalvestell fra dag til dag er viktig for å unngå stress og diaré hos kalvene. Dersom du hyrer en ekstra hånd er det derfor nødvendig at dere har en detaljert gjennomgang av hvordan kalvestellet skal gjennomføres. Anbefalinger endrer seg fra land til land, og rutiner er ulike fra og gård til gård – opplæring av avløsere er derfor nødvendig.

Råmelk

Ettersom kalven blir født helt uten immunforsvar er det viktig å tilføre immunstoffer til kalven via råmelk rett etter kalving. Gi derfor kalven så mye råmelk som mulig, så fort som mulig etter kalving – det gir best effekt! I TINEs kalvebrosjyre anbefales det at mengde råmelk skal tilpasses kalvens størrelse (8,5 prosent av kroppsvekten) og tildeles senest to timer etter kalving, og dersom den fortsatt virker sulten skal det tilbys mer! Det betyr at en middels stor kalv på 40 kg skal tilbys minst 3,5 liter kroppsvarm råmelk (37oC). Kalven bør drikke ytterligere tre til fire liter i løpet av det første levedøgnet.

Sørg også for at kvaliteten på råmelka du gir kalven er god. Dette kan du kontrollere selv ved å bruke digitalt refraktometer. Råmelkskvaliteten varierer mye fra individ til individ slik det ble vist i QualityCalf prosjektet, ledet av Veterinærinstituttet. Et indirekte mål på råmelkskvalitet, Brix%, varierer mellom 10,1 til 30,5, med gjennomsnitt på 19,7 prosent hos NRF. Det viser seg at råmelkskvaliteten generelt er lavere på vinterstid og at andregangskalvere kommer dårligst ut.

Alle besetninger bør ha et lager med nedfrosset råmjølk av god kvalitet. Bruk gjerne små flasker eller zip-poser som er enkle å tine. Husk å merk de med dato da de ikke skal lagres mer enn ett år. Om sommeren er det særlig viktig at melk som ikke fôres umiddelbart etter melking raskt kjøles ned. I melk som ikke raskt kjøles ned i sommervarmen, vil det oppstå mikrobiell vekst i løpet av få timer som gjør den uegnet som fôr.

Melkefôring

Bruk mjølk fra råmjølkperioden, søt eller sur, som hovedfôr for kalven de første ukene. Kalven kan trygt drikke seg mett på melk uten at melka havner i formagene. Appetittfôring av kalv gir svært god tilvekst, tilfredsstilte og robuste kalver.

Melk er hovedfôret til kalven de første tre til fire ukene. Dersom du følger 20-prosentregelen og gir kalven et melkevolum på 20 prostent av egen kroppsvekt, tilsvarer det 12 liter for en kalv som veier 60 kg. I systemer hvor ku og kalv går sammen drikker kalven opptil 15 liter per dag, og dier mange ganger i døgnet. Ved manuell fôring bør melk fôres fra smokkflasker, kalvebarer eller fra mjølkefôringsautomater for å oppnå riktigere drikkestilling og for å tilfredsstille sugebehovet til kalven. Det er anbefalt å bruke myke smokker (ofte røde) til de minste kalvene, og hardere smokker (ofte svarte) til eldre kalver da de gjerne biter i stykker myke smokker. Slitte smokker må skiftes ut for å få ønsket lengde på tildelingstiden. Fôringsutstyret må vaskes godt etter bruk.

Vann, kraftfôr og grovfôr

Tidlig utvikling av drøvtyggerfunksjonen gir gode forutsetninger for høgt fôropptak og effektiv fôrutnytting. Fra dag én bør kalven tilbys rent vann, kraftfôr og grovfôr. Vann er helt nødvendig for at kalvene skal ta opp kraftfôr/grovfôr, og det er essensielt for utvikling av mikrofloraen i vomma. Kalver med tilgang på rent vann har også større tilvekst, mindre diaré og redusert dødelighet. Kalvekraftfôret er tilpassa små kalver og stimulerer til drøvtyggerutviklingen. Grovfôr er også viktig for drøvtyggerfunksjonen og vomutviklingen. Fint høy eller godt surfôr er bra kalvefôr, samt at liten kuttelengde er fordelaktig for økt fôropptak. Les mer om hvorfor vann til kalven er viktig her

Behandling i rett tid

Vær obs på sykdomstegn! Det er lett å overse en syk kalv når det står mye annet på dagens agenda. En sunn kalv er frisk, leken, observant, tillitsfull og nysgjerrig. Den har god appetitt og tilvekst samt at hårlaget er glansfullt. Ser du en kalv som virker slapp, ligger mye og virker uinteressert omgivelsene er det tydelige tegn på at den er syk og trenger behandling.

Kalver på beite

I økologisk melkeproduksjon skal kalver som er avvendt fra melk gradvis tilvennes beite. Hvordan det kan løses på en praktisk og gjennomførbar måte kan du lese om her.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås