Meny

Hygieneprøve bestemmer beredskapsnivået

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

TINE jobber for kanskje verdens fineste melk hver dag. De beste produktene krever også det aller beste melkeråstoffet. I år ønsker TINE å sette fokus på den hygieniske kvaliteten på fôret til mjølkekyrne, med tanke på forebyggende arbeid mot sporer i melk.

Som det heter seg i ordtaket, bedre å være føre var enn etter snar. Noen er ferdige med slåtten, hos andre er kvaliteten i ferd med å regne bort, mens andre igjen knapt har begynt å tenke på slåtten ennå.

Årets vekstsesong setter utvilsomt premissene for fôringssesongen 2017/2018. Det er årlig rutine å ta ut tusenvis av surfôranalyser for å bestemme fordøyelighet, gjæringskvalitet og næringsinnhold med tanke på fôrplanlegging.

Hvorfor ikke passe på å sende med noen prøver for bestemmelse av den hygieniske kvaliteten i surfôret samtidig? Da får vi en pekepinn på hva man har i vente, og kan på en bedre måte planlegge bruken av ulike fôrpartier for å redusere risikoen for sporer i melka.

Alle som har opplevd å få tilbakemelding om at sporeinnholdet i tankmelka er høyt, kjenner den sugende magefølelsen som har lett for å feste seg, inntil prøvene igjen viser stabilt lavt sporenivå.

Ved å kjenne sporeinnholdet, i alle fall i de største grovfôrpartiene, blir det lettere å disponere fôret ved inngangen til sesongen fordi man har flere valgmuligheter og kan få gjort noe. Alternativet er som oftest å ta det som det kommer. Kanskje sporene dukker opp på et tidspunkt da mesteparten av det mest sporeholdige fôret er brukt opp. 

Hvor kommer sporene fra

Hovedkilden til sporer i melk, er møkk og dårlig fjøsluft som kommer i kontakt med melka i forbindelse med melking. Ved å være pinlig nøyaktig med renholdet under melking, kan en klare å hindre at sporene kommer over i melka. Det krever utrolig presisjon og høy beredskap dersom sporetrykket i fjøsmiljøet er stort. Det aller viktigste tiltaket er derfor å redusere mengden sporer som kommer inn i fjøset.

Sporeinnholdet oppkonsentreres gjennom kua ettersom sporene overlever turen gjennom fordøyelseskanalen. Får kyrne fôr med mye sporer, blir møkka enda mer skummel som smittekilde.

Noe av sporene oppstår under vanskelige ensileringsforhold som gir smørsyregjæring. Smørsyrebakterier kapsler seg inn som sporer i surfôret. Fortørking og god ensilering er mottiltak mot denne sporeformen.

Den største kilden til sporer i fôret er sporeholdig jord og gjødsel som blir med graset inn i siloen eller rundballene ved høsting. Sporene befinner seg stort sett på bakkenivå i enga, men gjødselrester fra sein spredning og oppslag etter kraftig bygevær, kan smitte graset med sporer. Stubbehøyden er kanskje den aller viktigste barrieren mot sporer i fôret. Breispredning og raking er effektivt for å sikre rask fortørking og rasjonell høsting. Ved fare for sporer kan hjulutrustning, raketinder og ikke minst pick-up på høstemaskinene, dra med seg sporer inn i fôret.

Det gjelder å bryte sirkelen

Det aller viktigste tiltaket vi kan gjøre for å redusere faren for sporer, er å hindre sporene i å komme inn i fôret. Det gjør at vi kan sove godt i trygg forvissing om at risikoen for å få sporer i melka er lav. I tillegg til å sikre melkekvaliteten på kort sikt, vil det å høste fôr med lavt sporeinnhold bidra til å redusere sporetrykket på lengre sikt.

Hygieneprøver gir deg svar

Er du i tvil om sporeinnholdet i grovfôret ditt, kan det å sende inn noen hygieneprøver sammen med de vanlige surfôrprøvene, gi en grei avklaring om beredskapsnivået. Husk å sende med to prøveposer med 300 gram representative fôrprøver om du vil få analysert for både næringsverdi (NIR-analyse) og hygienisk kvalitet.

Hygieneprøver vil bli analysert for innholdet av mugg- og gjærsopp, Enterobakterier og E.coli, Bacillus-sporer (aerobe sporer) og smørsyresporer (anaerobe sporer). Alle grovfôrlaboratorier tar i mot surfôrprøver for bestemmelse av hygienisk kvalitet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås