Meny

Gode erfaringer med helsæd

Helsæd av korn egner seg veldig godt i grasbaserte fôrrasjoner til høytytende melkekyr. Noen høster med tradisjonelt høsteutstyr som slåmaskin og rundballepresse, mens andre høster helsæden med finsnitter påmontert kornskjærebord. Tilbakemeldingene er gode, de fleste som prøver vil gjerne fortsette.

Rasjoner til høytytende melkekyr må være energirike nok til å stimulere produksjonen. Samtidig må vomma få tilført nok effektive fiber slik at vommikrobene får optimale forhold. Helsæd er halm og kraftfôr på en gang. Effekten i praktisk fôring er ofte bedre enn forventet ut fra analysesvarene.

Fordeler med dyrking av helsæd:

 • Stor avling, (hvete 600-700kg TS/da, halmavling 300-400kg TS/da)
 • Kun èn høsting
 • Kan benytte samme høstelinje som for gras
 • Passer som dekkvekst ved etablering av ny eng, reduserer ugraset
 • Korn og halm, stivelse og effektiv fiberstruktur på en gang
 • Passer godt som en del av rasjoner til høytytende melkekyr

Det diskuteres mye om valg av høstemetode. I områder hvor det finnes høstelag med sjølgående finsnitter, vil et helsædbord være en relativt overkommelig investering for å utnytte finsnitteren også til helsæd. De aller fleste vil nok måtte nøye seg med slåmaskin og rundballepresse og forsøkene så langt viser at selv om det blir en del spill av korn og vesentlig dårligere kutting, vil det fungere greit. Fastkammerpresser med ruller er ikke å anbefale til helsæd.

 1. Eksaktsnitter med skjærebord for helsæd og cracker
 2. Skårlegger og eksaktsnitting
 3. Slåmaskin uten crimper/rundballepresse med variabelt kammer

 

Krever god pakking

Ved ensilering av helsæd i plansilo/stakksilo, er det ekstremt viktig å få snitta og pakka helsæden skikkelig. Mye luft blant tørre stive strå gir risiko for varmgang. Bruk propionsyrebasert ensileringsmiddel i alle fall i toppskiktet av siloen og dekk til siloen ekstra godt.

 • Plansilo/stakksilo
 • Gjerne med ett lag gras over
 • God pakking i tynne sjikt og ekstra lag med plast
 • Ensilering med Propionsyre for aerob stabilitet
 • 10 lag plast og god tildekking ved rundballer
 • Kort snittelengde (2-4cm) avgjørende for god ensilering (pakking)!!!

 Vær obs på fugler, rotter og mus, dekk godt og slipp til katta!

Enten grønnfôr eller helsæd, ikke midt imellom

Mesteparten av helsæden blir høstet for seint til å kalles grønnfôr og for tidlig til å være helsæd. Analyseresultatene av alle fôrprøvene på helsæd som er sendt inn så langt i høst, viser at stivelsesinnholdet varierer mye og at det ligger generelt lavt. Gjennomsnittet for helsædprøver av korn (havre, bygg og hvete) ligger under 50 gram stivelse per kilo tørrstoff (5 prosent). Når stivelsen begynner å fylles i kornet har plantene utviklet seg så langt at lignifiseringen er godt i gang og fordøyeligheten er i fritt fall. Grønnfôr bør høstes når kornet skyter og eventuelle belgvekster har satt belger. Helsæd høstes når plantene er i ferd med å innstille veksten. Plantene tørkes gradvis ut (gulner) mens energilagringen skjer i form av stivelse i aks, belger eller kolber. Det er ingen umulighet å dyrke helsæd med over 250 gram stivelse per kilo tørrstoff mange steder i Norge.  Høster man midt imellom skyting og tidlig deigmodning blir resultatet ofte dårlig fôringsmessig. Dårlig fordøyelighet på «halmen» kombinert med minimal mating av stivelse i aks og belger gjør fôret best egnet til sinkufôr.

Rundballer kan deles

En rundball er ingen naturlig enhet i moderne fôring. Det finnes mye godt utstyr som gjør det mulig å dele opp rundballer på en enkel og grei måte. Andelen helsæd i en rasjon til høytytende melkekyr vil variere med stivelsesandelen i helsæden og kvaliteten på grassurfôret. Lite moden helsæd med nedsatt fordøyelighet og lav energiverdi passer dårlig sammen med seint slått grassurfôr. Er grassurfôret tidlig slått og har god fordøyelighet og mye protein, kan god helsæd være med på å utnytte grovfôret bedre.

Det er viktig å finne fram til riktig blandingsforhold mellom grassurfôr og helsæd basert på sikre analyser. Andelen helsæd i en typisk melkekurasjon vil ligge mellom 20 og 40 prosent av grovfôrtørrstoffet. Helsæd reduserer risikoen for høye ureaverdier i melk som følge av veldig godt surfôr. For mye helsæd i rasjonen kan føre til brist på protein og for mye lettløselig stivelse. 

Gunstig for fettprosenten

Fôring med helsæd gir som regel positiv effekt på fettprosenten i melka. Unntaket kan være dersom helsæden er umoden slik at både fordøyeligheten og stivelsesinnholdet er svært lavt. Helsæd av god kvalitet vil ha en stimulerende effekt på mikrobeaktiviteten i vomma. Dels bidrar den med fysisk struktur som sørger for god fordeling av vominnholdet. Stivelsen vil også gi energi til vommikrobene som sammen med det løselige proteinet fra grassurfôret danner byggesteiner for mikrobeaktiviteten. Økt mikrobeaktivitet sikrer effektiv nedbrytning av fiber og eddiksyregjæring som i neste omgang gir økt fettinnhold i melka.  

Vi oppfordrer flest mulig av dere som har prøvd helsæd om å dele erfaringene i kommentarfeltet!

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås