Meny

Fôringspakke - en knallgod investering

I høst inngikk Asgeir Pollestad en skriftlig avtale med fôringsrådgiver Anja Våg Skjold om 40 timer fôringsrådgiving. Resultatene har ikke latt vente på seg og investeringen har vært svært lønnsom.

-- Det handler om å etablere en relasjon som er gjensidig forpliktende for både fôringsrådgiver og meg som melkeprodusent, sier Pollestad.

Sparte kroner og økt ytelse

I starten må det investeres nok tid slik at begge parter får en felles forståelse av situasjonen og forbedringsområdene. Rådgiveren har vært innom jevnlig for å observere hold og vurdere fôrblanding og regne ut fôreffektiviteten. Ut fra beregningene så langt sparer Pollestad 10 kroner pr ku pr dag i rimeligere fôrrasjon. I tillegg har ytelsen økt med over 4 kg EKM og ligger nå på rundt 31 kg melk pr ku og dag. Kyrnes hold er også et fokusområde som følges tett opp. Feite kyr bidrar dårlig økonomisk, avleiring av fett er lite energieffektivt og feite kyr produserer mindre melk og har større utfordringer med produksjonssjukdommer og nedsatt fruktbarhet. 

-- Det viktigste og det som er mest nytt er at rådgiveren kjenner situasjonen og dyra mine veldig godt. Anja følger også med besetningsstyringssystemet mitt hjemmefra, ved å koble seg opp via internett. Kravene til melkeprodusentene bare øker og vi må beherske mange fagfelt for å lykkes. Jeg tror mange med meg vil tjene på å etablere et team med dyktige rådgivere rundt seg som hele tiden kan utfordre og være naturlige sparringspartnere i en hektisk hverdag, hvor krevende beslutninger må tas raskt, sier Pollestad.

Endring er det normale

Den siste tiden har vist at utviklingen skjer i økende tempo og at endring blir det normale og ikke noe som skjer i en begrenset periode i løpet av karrieren som melkeprodusent. Vi ser en økende tendens til polarisering mellom melkeprodusentene og behovet for rådgiving følger samme mønster.

--. Det fine med Anja er at hun er spesialist på å jobbe med fôringsrådgiving i større besetninger med melkerobot som hos meg. Jeg innser, uten at det føles som noe nederlag, at det ville være umulig for meg å skaffe meg den samme kunnskapsbasen og erfaringen som Anja opparbeider seg gjennom daglig kontakt med mange produsenter med ulike utfordringer og løsninger. Fôringsrådgiving handler ikke bare om å få en ny fôrplan men like mye om å motivere meg til å endre rutiner og faktisk gjennomføre det vi har blitt enige om. Slik har det nok ikke alltid vært tidligere, innrømmer Pollestad.

Også Nøkkelrådgiver Kjersti Nærum holdes løpende orientert om situasjonen og prosessen rundt fôringsrådgivinga hos Pollestad. Dersom det skulle dukke opp utfordringer som ikke er naturlige oppgaver for fôringsekspert Anja å ta tak i, sørger Kjersti for å hente inn andre spesialister som kan bidra i rådgivingsteamet.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås