Meny

Fôrbestilling

I prosjekt Grovfôr 2020 gjorde vi en kartlegging av 200 gårdsbruk med fokus på å finne svar som forklarte grovfôrproduksjonen fra bruk til bruk. Ikke overaskende fant vi store forskjeller, både på hvordan de utførte arbeidet, og hvordan det økonomiske resultatet for grovfôrproduksjonen ble.

Av: Petter Klette, Spesialrådgiver økonomi og Jon Kristian Sommerseth, Spesialrådgiver fôring

Rammen for prosjektet var hele dyrke- og høsteprosessen av fôr levert fjøsdøra, målt i tid, penger, angitt avlingsmengde og kvalitet.

Grasproduksjonens formål

Vi produserer gras for å dekke majoriteten av drøvtyggerens ernæringsbehov, og verdien blir generert når dyr spiser gras/grovfôr og omdanner det til melk eller kjøtt. Et bedre grovfôr gir også grunnlag for lavere klimautslipp fra husdyrproduksjonen.

Ulike dyregrupper har ulikt fôrbehov. Sett fra grovfôrproduksjonens ståsted skiller vi i dag for lite på dette når vi verdsetter ulike kvaliteter.
Det blir for eksempel feil å verdsette ett planlagt lavenergi-fôr til sinku som dårlig. I Future Farm tester vi heller løsninger for å gi poeng på hvordan du traff med de ulike grovfôrkvalitetene, sett opp mot behovet.

Strategi

De som lykkes best av brukerne som var med i Grovfôr 2020 var dem som hadde en klar strategi for hva de skulle gjøre. Future Farm-prosjektet har sett på hvordan bonden kan forbedre beslutningsgrunnlaget ved å inkludere fôrplanlegging på et tidlig tidspunkt i grovfôrdyrkingen.

Fôrbestilling

Fôrbehovet kan beregnes ved å bruke data fra Kukontrollen. TINE Rådgivning har utviklet egne verktøy for å beregne fôrbehovet, kalt TINE Produksjonsprognose.  Planen kan gjelde for inntil 24 måneder, men noe rullering er nok å anbefale da produksjonsmålet ofte justeres hyppigere. Dette verktøyet brukes også til budsjettering og passer godt der en ønsker månedlig oversikt over inntektene som kommer.

Planlegging av kraftfôrandel i forrasjonen

I TINE Produksjonsprognose kan du sette mål for kraftfôrandel, og stille krav til grovfôrets kvalitet. Det er også mulig å simulere eventuelle kostnader som kan flyttes over fra kraftfôr til å investere i grovfôret dersom du har en høy kraftfôrandel og potensiale i økt grovfôrproduksjon.

Beitebruk

Programmet beregner også andel av grovfôropptaket i beiteperioden.
Her ligger det til rette for omfordeling av arealer som det viser seg er for kostbare å drifte ved maskinell høsting. Høyt tidsforbruk på vanskelige arealer stjeler kapasitet som kunne vært utnyttet bedre. Ønsker du å få oversikt over tidsbruken kan du prøve appen Eana skifte.

Fra fôrbestilling til arealbruk

Nedenfor er et gjennomsnitt av et par bruk uten fremfôring av okser. Fôrbehovet er her sammenslått for hver dyregruppe, angitt som andelen av totalt energibehov for hele besetningen for ett år.

Eksempel arealbruk_tilpasset fôrbehov

Ved å sette dyras behov først vil sortsvalg, valg av gjødsle- og høstestrategi bedre kunne tilpasses det behovet grovfôret er tenkt å dekke fremover.

Mer info om TINE produksjonsprognose kan du få ved at vi kontakter deg (klikk her) eller ved å ta kontakt med din  rådgiver eller TINE Medlemssenter. 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås