Meny

Er 65 kyr i meste laget?

Kari Lise og Bjørn Dybo Breivik på Melsomkyra DA er i full gang med å fylle kvoten på 664 tonn med sin DeLaval VMS med fri kutrafikk. Som mange andre med nytt fjøs og melkerobot, er kvotefylling et viktig mål å nå. De har 71 liggebåser i melkeavdelinga og det kan være fristende å sette på litt ekstra med kyr. Erfaringene de har gjort så langt er at blir det for høyt belegg på roboten, avtar totalproduksjonen.

Kutrafikk i fokus

Akkurat nå er det 62 melkende kyr i roboten og gjennomsnittsytelsen ligger omkring 30 kg melk. Kyrne melker seg 2,8-2,9 ganger i døgnet så kutrafikken fungerer veldig godt.

-Vi har nok enkelte ganger vært oppe i 68 kyr også, men da har det lett for at ytelsen butter hvis det går for lang tid før vi får utrangert noen. Nå går alle kvigene veldig fint, de som taper på høyt belegg er jo kviger og andre lavt rangerte kyr. Det er jo en veldig dårlig strategi å risikere at kvigene som representerer framtida vår ikke får tatt ut sitt fulle potensiale, sier Bjørn.

Viktig med god plass

Fjøset på Melsom har i tillegg til rikelig med liggebåser, stort venteområde foran melkeroboten og egen velferdsavdeling bak melkeroboten for kyr som trenger å være litt i fred for resten av flokken. Fjøset har tre rekker med liggebåser, brede gangarealer og kyrne har god plass også langs fôrbrettet.

-Vi har jo noen ekstra utfordringer vi som kun har en robot. Vi har vel hørt fra utlandet at enkelte kan produsere godt over 800 tonn pr robot, men da er det ofte flere roboter i fjøset og ikke alle produserer like mye. Det viktigste for å utnytte kapasiteten er vel å sørge for jevn ytelse på et høyere nivå, tror Bjørn.

Egen sinkuavdeling

Er det noen som ødelegger kutrafikken er det gjerne kyr som melker relativt lite mot slutten av laktasjonen og som har litt for mye tid til å gå rundt å se om de kan finne litt kraftfôrrester eller bare få tiden til å gå.

-Vi har egen sinkuavdeling godt adskilt fra resten av flokken og flytter dem over på halmrik sinkublanding. Da kan de få brukt tida si på å tygge i seg halm istedenfor å ødelegge for de som melker, forklarer Bjørn.

Fôring i balanse

Valg av fôringsstrategi er enda viktigere i robotfjøs hvor kyrne må gå selv for å bli melka, enn når kyrne melkes på bås eller i melkestall. Fôring er en viktig driver for kutrafikken og det gjelder å finne en god balanse mellom fôrstyrken på fôrbrettet og kraftfôrtildelinga i melkeroboten.

-Før sto kyrne sto på bås og fikk fullfôr (TMR). Nå deler vi opp, slik at vi gir en grunnmiks på fôrbrettet som dekker behovet til 22-23 kilo melk. I tillegg gir vi kraftfôr etter planlagt avdrått i roboten. I samarbeid med fôringsrådgiveren i TINE Peter Vagn Andersen, har vi kommet fram til et opplegg som vi synes fungerer bra. Nå blir jobben å sørge for å holde trykket oppe og fylle kvota i år, sier Bjørn optimistisk.

Hvor mange kyr mener du er optmalt antall på roboten?

Vi oppfordrer alle våre lesere til å legge inn en kort kommentar om hva dere mener er maksimalt/optimalt antall kyr i roboten. Skriv samtidig hvor mye roboten melker i løpet av et år. Mange lurer sikkert på om det kan være forskjeller mellom robotmerke også?

LES: Når skal du ha flere roboter?

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås