Meny

Årets fôrsituasjon: Tilbud om fellesfinansiert rådgiving

Over store deler av landet opplever vi ekstrem tørke og reduserte fôravlinger.

En situasjon som er verre enn vi har opplevd på mange år og som krever endringer i driftsopplegg og fôringsstrategier for å unngå for store økonomiske tap redusert nasjonal produksjon av melk og storfekjøtt. TINE har i samarbeid med andre organisasjoner hatt mange fagmøter i de hardest ramma områdene der det har vært stort oppmøte.

TINE Medlemssenter får mange henvendelser fra fortvilte og bekymrede produsenter, og vi vet at det er et stort behov for hjelp og rådgiving. I denne sammenhengen ønsker TINE å bidra, og alle melkeprodusenter får tilbud om fellesfinansiert oppfølging på fôring pga tørken.

Vi er inne i en unntakssituasjon, og det er snakk om rådgiving pr telefon som ikke skal faktureres. Rammen for hver produsent er inntil 2 timer rådgiving relatert til fôrmangel og endret fôringsstrategi, og dette tilbudet gjelder ut året.

Ønsker du å benytte deg av dette, ta kontakt med TINE Medlemssenter på tlf 51 37 15 00, eller e-post: medlem@tine.no, og de vil formidle kontakt med nærmeste Fôringsrådgiver. Pga ferieavvikling ber vi om forståelse for at ikke alle får hjelp på dagen, men vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe hver og en av dere så fort som mulig. 

Vi ser at mulige tiltak vil variere mellom bruk. Noen er nødt til å kjøpe grovfôr, mens andre kan løse utfordringene ved endret kraftfôrstrategi. Det er viktig med individuell vurdering. Kjøp av tilgjengelig grovfôr vil for de fleste bety kjøp av halm. Treskinga har begynt og det er viktig at det blir gitt raske signaler til kornprodusentene om at de må ta vare på halmen.

Det er derfor viktig å skaffe estimater så raskt som mulig på hvor mye halm som trengs. En mulig løsning er å benytte seg av Felleskjøpets halmformidling. Registrer ditt behov på www.felleskjopet.no. TINE rådgiveren vil være behjelpelig med å beregne hvor mye halm du må kjøpe. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås