Meny

Det gir god økonomi i å fylle kvoten

Forholdstalet har auka til rekordhøge 1,07 i 2021. Det vil sei at har du ei kvote på 100 000 liter kan du no levere 107 000 liter. Det utgjer nesten produksjonen til ei gjennomsnittsku, eller 20 kg ekstra per dag resten av året. Greier du å fylle kvoten vil det gi deg ekstra inntekter i år.

Hva er riktig høstetid?

I mylderet av avgjørelser er nok beslutningen om når man skal starte slåtten en av de vanskeligste og kanskje også av de viktigste for grovfôrdyrkeren. Det eneste som er helt sikkert er at det ikke går an å gi noe fasitsvar på nettopp hva som er riktig høstetid. Her er uansett noen refleksjoner til ettertanke som kanskje kan hjelpe på beslutningsgrunnlaget.

Husk kalvestellet i en travel tid!

Våren er her, og mye tid tilbringes utenfor fjøsveggene nå som utesesongen har startet. Døgnet har bare 24 timer, og arbeidsdagen er lang fra før, men husk å sette av nok tid til kalvestellet. Kalven er framtida i fjøset og grunnlaget for all videre produksjon. Høy overlevelse og godt kalvestell er en forutsetning for å få et godt økonomisk resultat.

Er du klar for ny beitesesong?

Beitesesongen 2020 står for døra. Selv om det ikke har skjedd noe revolusjonerende nytt innen temaet beiting og overgangen fra innefôring, er det likevel nyttig å få med seg noen tips og råd.

Fôrbestilling

I prosjekt Grovfôr 2020 gjorde vi en kartlegging av 200 gårdsbruk med fokus på å finne svar som forklarte grovfôrproduksjonen fra bruk til bruk. Ikke overaskende fant vi store forskjeller, både på hvordan de utførte arbeidet, og hvordan det økonomiske resultatet for grovfôrproduksjonen ble.

Fôring for auka feittprosent i mjølka

TINE auka betalinga for mjølkefeitt med eitt øre per tidels prosent frå 1.januar 2020. Med tøffe forhold for mjølkeproduksjonen i år så bør auke i feittprosent vere eit aktuelt tiltak for å få inn ekstra kroner.

TINE

Mineraler og behov til storfe

Tilskudd av mineraler skal bare gis for å dekke dyrets behov. Gis det mer er det bortkasta penger og kan i verste fall ha negative effekter.

Forrige side

Neste side

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås