Meny

Prosjekt «MELK i Vestfold» på tur til nabofylket

Emil Moen forteller om prosessen fra planlegging til ferdig fjøs i Tranby. Foto Marthine D. Unnerud
Emil Moen forteller om prosessen fra planlegging til ferdig fjøs i Tranby. Foto Marthine D. Unnerud

Onsdag 6.desember reiste en minibuss med melkeprodusenter fra Vestfold og rådgivere fra TINE Rådgivning på tur til Buskerud for å se på fjøs. Målet for dagen - å besøke ett ombygd og ett nytt fjøs.

Som en del av prosjektet MELK i Vestfold, var det lagt opp til tur for å besøke fjøs og melkeprodusenter som har investert for framtida. Produsenter som er klare for å imøtekomme løsdriftskravet som kommer i 2034.

Melkeproduksjon i Vestfold

I Vestfold er det totalt 65 melkeprodusenter, hvorav 20 av disse i dag har båsfjøs. Det er også flere som har løsdriftsfjøs som har vært i drift i èn generasjon eller mer allerede, som også vil ha et behov for oppgradering etter hvert.

-Mange melkebruk har eksisterende fjøs det er fullt mulig å bruke også i framtida, derfor er det like viktig å vise fram ombygde som nye fjøs. Hvert enkelt bruk må utnytte de ressursene som ligger i den enkelte gård best mulig. Nytt fjøs er ikke alltid løsningen, sier bygningsrådgiver i TINE, Olav H Sikkeland.

Fjøsbesøk

Først på programmet besøkte prosjektet to generasjoner Moen; Gunnar og Emil. De bygde på det eksisterende løsdriftsfjøset og satte inn melkerobot. De viste hvordan de har klart å unytte eksisterende fjøs på en praktisk måte. Videre gikk turen til Vestfossen, hvor melkeprodusent Leif Ove Sørby og datteren Lina driver i kompaniskap, for å forberede overtakelse om noen år. Leif Ove bygde nytt fjøs i 2011, og driver i dag med melkeproduksjon og ammekyr.

Lenge til 2034?

2034 er året løsdriftskravet slår inn, selv om det kan virke lenge til, er planleggingen til en fjøsbygging omfattende og tidkrevende.

- Går du med bygge-tanker, sett opp en tidslinje for ditt eget bruk/familie for å visualisere hvor «langt» det er fram til 2034. En investering i nytt/ombygd fjøs er ofte betydelige, og kan omfatte flere generasjoner. Dette er elementer som gjør prosessen fra tanken på en investering i fjøs til et ferdig fjøs lang, sier Olav H Sikkeland i TINE.

Prosjekt_MELK_2
Fornøyde melkeprodusenter fra Vestfold hos Leif Ove Sørby i Vestfossen. Foto Camilla Mellemstrand.

Melkeprosjekt

Distrikt 110 i TINE Rådgivning arrangerer for tiden to melkeprosjekter, ett i Telemark og ett i Vestfold. Prosjektene har som hovedmål å rådgi melkeprodusenten på de valgene og investeringene som bonden må ta før kravet om løsdrift inntreffer, samt å sikre rekruttering på gårdsbruk med melkeproduksjon. Prosjektet finansieres med støtte fra Fylkesmannen i Vestfold, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen i Vestfold.

Fakta om prosjekt MELK

Prosjekteier:     TINE Rådgivning v/Distriktssjef Sigbjørn Haslemo.
Prosjektleder:   TINE-rådgiver: Heidi Thorin Olsen

Utøvende prosjektgruppe:
Olav Halvorsen Sikkeland, bygningsrådgiver
Heidi Thorin Olsen, livslinjerådgiver
Amund Hågenrud, økonomirådgiver 
Marthine Dæhli Unnerud, økonomirådgiver

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås